Home

Btw op resultatenrekening

BTW op de balans: Uitleg en voorbeeld - ZZP Dail

Op een resultatenrekening zet je al je inkomsten tegenover al je uitgaven, op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn. Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts, bij een resultatenrekening gaat het juist om het verschil: meer inkomsten dan uitgaven betekent winst, meer uitgaven dan inkomsten betekent verlies De resultatenrekening is een synoniem voor de winst- en verliesrekening. Het geeft het resultaat, dus (netto)winst, van een bedrijf. Dit is een berekening van de som van de omzet (zonder btw) minus de kosten (zonder btw), rentekosten en afschaffen. Eventueel kan het bedrijfsresultaat toenemen of afnemen door de bijzondere baten of lasten Een resultatenrekening wordt ook wel een winst-en-verliesrekening of exploitatierekening genoemd. Op de resultatenrekening zie je welke inkomsten en uitgaven een onderneming heeft gehad over een bepaalde periode en wat hierover de winst of verlies is. Vind hier alle informatie en begrippen Bedrijven zijn verplicht om jaarlijks verslag te doen van hun activiteiten. Minimaal moet dan een balans en een resultatenrekening worden opgesteld

In een resultatenrekening staan alle kosten en opbrengsten over een bepaalde periode. Als je alle kosten van alle opbrengsten aftrekt, houd je je resultaat (winst of verlies) over. De resultatenrekening wordt ook wel eens een winst- en verliesrekening genoemd.. De kosten en opbrengsten worden overgenomen uit het grootboek.In het grootboek heb je alle uitgaven en ontvangsten op verschillende. Het is aan te raden periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een resultatenrekening op te stellen, maar doe het in ieder geval minstens eenmaal per jaar. Jaarrekening. Het is echter niet verplicht om als zzp'er een jaarrekening op te stellen zoals vermeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Op deze producten is een lager btw-tarief van toepassing. U betaalt bovendien niet alleen btw als u producten koopt, maar ook de diensten van een bedrijf zijn belast. Denk hierbij aan het laten plaatsen van een nieuwe keuken of het uurloon van een schilder die uw kozijnen verft of een monteur die een onderdeel van uw auto vervangt

Voordat je dit doet, moet de btw op de balans verwerkt worden. Een voorbeeld hoe je dit doet: Je koopt voorraad in voor € 1000. Hier betaal je 21% btw over aan de leverancier. Let op: de voorraad komt zonder btw op de balans te staan. De voorraad zonder btw (de € 1000) wordt apart op de debetzijde van de balans gezet als zijnde 'voorraad' Winst is de drijfveer van een onderneming. Naast de omzet en kosten vallen ook de afschrijvingen onder de W&V resultatenrekening. Onderaan de streep wordt het bedrijfsresultaat berekend. Over deze winst wordt belasting betaald. De bedragen op de winst en verliesrekening zijn exclusief de btw bedragen Verschuldigde btw € 972 (balanspost) Autokosten totaal € 8.028 (winst- en verliesrekening) De fiscale winst is dan: € 65.000 - € 8.500 + € 8.028 = € 64.528. Dit betekent dat de btw van € 972 per saldo niet op de fiscale winst drukt. Deze btw draagt de ondernemer dan als privépersoon 9% btw. 9% is het verlaagde btw-tarief. Het geldt onder meer voor etenswaren en sommige diensten. Meer hierover leest u bij Goederen met 9% btw en Diensten met 9% btw. 0% btw. Voor een aantal goederen en diensten geldt het 0%-tarief. U berekent dan geen btw, maar btw die u betaalt over uw uitgaven, kunt u wel aftrekken als voorbelasting

Belasting op toegevoegde waarde Wordt gedragen door de consument Handelaar fungeert als tussenpersoon, BTW is noch opbrengst noch kost Inning van de BTW is periodiek Aantal stadia dat goed of dienst doorloopt heeft geen invloed op de hoogte van de belasting. Voorbeelden. stadia bedrijfskolom aankoopprij de Regularisatie BTW op de passiefzijde de Te Betalen BTW In de resultatenrekening: op de 6-kant de t-rekening met de minderwaarde-realisatie op de 7-kant de t-rekening met de verkoop Wachtrekeningen 499 Ieder bedrijf mag zelf een nummer aangeven. Je gaat inderdaad steeds een ander nummer vinden in de MAR van een bedrijf De resultatenrekening is na de balans het tweede onderdeel van de jaarrekening. De balans is een momentopname en een resultatenrekening is een overzicht van gebeurtenissen. In dit artikel meer over de resultatenrekening. Wat is het en hoe ziet het eruit. Hoe kan het jouw onderneming verder helpen en waar dien je op te letten Resultatenrekening op de jaarrekening. De resultatenrekening (winst- en verliesrekening) is een verplicht onderdeel van de jaarrekening. In de jaarrekening staat de resultatenrekening over een periode. Meestal is dat een jaar. Basis voor de winstbelasting. Aan het einde van het jaar moet iedere onderneming belasting betalen over de winst Daar we niet handelen in BTW zal er NOOIT een BTW-bedrag verschijnen op de resultatenrekening. Het bedrag van de TE VORDEREN BTW zal verschijnen op de actiefzijde van de balans tot op het ogenblik dat het zal betaald worden door de Staat (we spreken van gerestitueerd worden door de Staat)

Hoe ziet een resultatenrekening eruit? - Gere-gel

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's) De resultaten vind je terug via het menu 'BTW' > 'Betaling BTW'. Om van deze berekeningen gebruik te kunnen maken moet je wel telkens de door jou betaalde bedragen via dit scherm opnemen in jouw boekhouding. Deze betalingen worden niet opgenomen in jouw resultatenrekening maar worden wel in mindering gebracht bij jouw rekeningsaldo's Elk bedrag op de resultatenrekening is klikbaar. Door op het bedrag te klikken zal een nieuw rapport openen met een specificatie van het bedrag. Zo zie je gelijk welke bedragen ten grondslag liggen aan het totaalbedrag op de resultatenrekening. De resultatenrekening kun je opvragen voor elke willekeurige periode en je kunt meerdere periodes. Een belangrijke controle op de jaarcijfers (balans) is de BTW-controle Ga naar Overzichten > Balans (toon inhoud). Verschil van ontvangen en betaalde BTW (bovenste bedrag) Dit is het saldo BTW dat gedurende het jaar aan BTW afgedragen moet worden op verkopen en BTW die teruggevraagd wordt op kosten

Betatesters gezocht voor Boekhouden in Excel voor BelgiëDien je btw-aangifte elektronisch in! | Moneybird

De resultatenrekening - PDF Gratis downloa

De btw wordt berekend naar verhouding van de gebruikte btw tarieven op de factuur. De negatieve 'oninbare omzet' vind je terug in je resultatenrekening, het bedrag bij de kostencategorie 'oninbare omzet' is lager geworden. De btw vind je terug op je balans bij 'te betalen btw' en in het rapport voor de btw-aangifte Website met lesmateriaal voor de vakgebieden handel en kantoor. Het lesmateriaal is bedoeld voor zowel leerkrachten en leerlingen Als de ontvanger een btw-plichtige is met een recht op aftrek van btw, dan is de btw in principe ook bij hem aftrekbaar. Tussen Belgisch en buitenlands bedrijf. De algemene regels voor diensten zijn van toepassing. Dat betekent concreet dat de zgn. b2b-regel (art. 21, §2 W.Btw) van toepassing is

Handleiding unit4 fiscaal-gemak (02-11-2015)

Het in de resultatenrekening presenteren van de onderdelen van de bruto-marge en die van de personeelskosten geven kleine rechtspersonen stof tot Omdat je je formeel op het standpunt kunt stellen niet bezig te zijn met een variant van model E, maar met Online cursus Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf. Fiscaal Vanmorgen . 31. mrt Bij het opstellen van de resultatenrekening begint u met de opbrengsten. Voor hoeveel euro denkt u komend jaar te verkopen. Het gaat hierbij puur om hetgeen wat u heeft verkocht. Ook als u een verkoop op rekening heeft gehad waar u het geld nog niet van heeft ontvangen maar waarvan de levering wel heeft plaatsgevonden valt die onder de opbrengst

Je kunt een resultatenrekening opstellen in een verticale dan wel een horizontale vorm. Gebruik je de verticale vorm dan vermeld je als eerste de omzet. Daaronder staan de kosten en helemaal onderaan de winst. Men noemt dit ook wel een resultatenrekening in staffelvorm. Je kan er ook voor kiezen om de resultaten op te maken in horizontale vorm 2. De btw-boeking maken. Tip: Kijk eerst bovenstaand filmpje van ongeveer 2 minuten.Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de boeking. Stap 1: Het saldo van je btw rekeningen opvragen Als eerste stap vraag je een overzicht aan van de saldo's die op je btw rekeningen staan

Te betalen btw: af te dragen btw over je omzet (2021

Lage btw-tarief bij renovatie ook in 2020 en 2021 mogelijk Het lage btw-tarief van 9% betalen is ook in 2020 en 2021 nog steeds mogelijk. Niet meer voor alle renovatie aan uw woning, maar wel voor bepaalde klussen zoals schilderen, stukadoren, isolatie van uw woning Welk btw-tarief u moet toepassen, hangt af van de goederen of diensten die u levert. Hoe, waarover en tegen welk tarief u btw berekent, staat op de website van de Belastingdienst. Btw terugvragen. Koopt u voor uw bedrijf in Nederland goederen of maakt u andere kosten? De btw op deze inkopen en kosten kunt u meestal aftrekken op uw btw-aangifte Een resultatenrekening dient, evenals een balans, in evenwicht te zijn. Het totaal onder-aan het overzicht dient slechts ter controle: is het totaal aan de debetzijde gelijk aan het totaal aan de creditzijde? Bedragen worden in principe afgerond op hele euro's. Let op! De bedragen op de resultatenrekening zijn altijd exclusief BTW

Btw op eten en drinken voor personeel (zoals kantinekosten) is tot een bepaalde hoogte aftrekbaar. Let er op dat dit in principe alleen aftrekbaar is als het op bedrijfslocatie wordt genuttigd. Er zijn een paar uitzonderingen, die niet vaak voorkomen Een winst-en-verliesrekening, ook wel resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genaamd, is naast de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van een jaarrekening. De winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, in de regel een jaar. Het saldo van de winst-en-verliesrekening is over een bepaalde periode behaalde winst of geleden verlies. Als een winst-en-verliesrekening betrekking heeft op e

Belang van de resultatenrekening. Heel simpel gezegd: aan de hand van de resultatenrekening wordt vastgesteld of het bedrijf winst of verlies heeft gedraaid en welke opbrengsten en kosten hiertoe hebben geleid. Behalve het resultaat, zorgt de resultatenrekening ook dat de kwaliteit van de winst duidelijk is. Denk hierbij eens aan de volgende. Als je vooraf niet weet of je dit jaar onder de KOR valt kun je beter de wat uitgebreidere (standaard) methode gebruiken waarbij je eerst de btw als schuld op de balans zet en de omzet excl btw in de resultatenrekening. dan staat op de debiteur uiteraard nog steeds het bedrag incl btw

De resultatenrekening wordt ook wel de winst- en verliesrekening of exploitatierekening genoemd. Net als de balans, is het een onderdeel van de jaarrekening. Door een resultatenrekening op te stellen, krijg je een perfect inzicht in de winst- of verliesontwikkeling over een bepaalde periode. Dit kan een jaar zijn, maar ook een aantal maanden De btw die je moet betalen bij het importeren van goederen kun je op twee manieren voldoen: Je betaalt de btw bij de douane, tegelijk met de heffing van de douanerechten bij de aangifte ten invoer; Als je een vergunning artikel 23 (verleggingsregeling) hebt, hoef je bij de douane geen btw te betalen Op de resultatenrekening van een bedrijf staan haar opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. Omdat een resultatenrekening de registratie laat zien van een periode, noemen we de posten stroomgrootheden. Ook een resultatenrekening ziet er uit als een grote T. Aan de debetzijde staan de kosten, aan de creditzijde staan de opbrengsten Hoe komt de btw op balans resultaternrekening en liquiditeitsoverzicht het antwoord staat hier in. Hoe komt de btw op balans resultaternrekening en liquiditeitsoverzicht het antwoord staat hier in. Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results. De resultatenrekening ziet er in Conscribo zo uit: Als u in het menu op 'Resultaat & Balans' klikt, ziet u van boven de mogelijkheid om een andere datumreeks op te geven, en daaronder de resultatenrekening (2) over de in de geselecteerde periode. Dit is dus erg handig als u bijvoorbeeld een 'Halfjaarverslag' wilt maken

Hoe maak ik een resultatenrekening? De Zaa

 1. De btw kun je op alle zakelijke kosten en inkopen terugvragen bij de btw-aangifte. Dit kan 0%, 9% of 21% btw zijn, afhankelijk van je dienst of beroep. Sommige diensten zijn vrijgesteld van btw. Hier lees je over alle btw-regelingen waarmee je te maken krijgt of kan krijgen als ondernemer
 2. Btw-aangifte is de aangifte van de belasting die je betaalt over je omzet. Wanneer je omzet maakt met je bedrijf, moet je daarover btw betalen. De btw is in de prijzen van je goederen of diensten berekend. Wanneer je zelf btw betaald hebt over je zakelijke kosten, mag je deze aftrekken als voorbelasting. Eenvoudig online btw-aangifte doe
 3. Een resultatenrekening dient, evenals een balans, in evenwicht te zijn. Het totaal onderaan het overzicht dient slechts ter controle: is het totaal aan de debetzijde gelijk aan het totaal aan de creditzijde? Bedragen worden in principe afgerond op hele euro's. Let op! De bedragen op de resultatenrekening zijn altijd exclusief BTW
 4. Op deze wiki zul je vooral vragen maken die gaan over de balans en resultatenrekening. Om die vragen goed te beantwoorden begin je in het menu met het kopje 'Wat is een balans?'. Daar staat een Prezi met informatie over de balans en een filmpje van de website leraar24
Grootboekrekeningen - Silvasoft

Resultatenrekening Jaarrekenin

 1. Op een aantal diensten is het 9% btw-tarief van toepassing. Het gaat om de zuivere opfok en africhting van jonge paarden. Daarbij is van belang dat de africhtingsfase niet langer duurt dan zes maanden en dat de africhtingsfase eindigt op het moment dat een startpas wordt aangevraagd
 2. Je hebt alleen recht op aftrek van de btw op de aanschaf en de kosten voor zover je de woning belast gebruikt (verhuur met btw). Stel, je hebt 5% privégebruik (op basis van aantal dagen), dan is 5% van de btw op de kosten en 5% van 1/10 deel van de btw op de aanschafkosten niet aftrekbaar. Dit corrigeert je aan het eind van het jaar. 8
 3. Hoe komt de btw op balans resultaternrekening en liquiditeitsoverzicht het antwoord staat hier in. Hoe komt de btw op balans resultaternrekening en liquiditeitsoverzicht het antwoord staat hier in. Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te.

Wat is een resultatenrekening? Alle info voor je boekhoudin

Btw-identificatienummer (btw-id) vermelden. Het btw-id bestaat uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter B en een controlegetal van 2 cijfers. U zet uw btw-id op uw facturen. Als u via het internet verkoopt of diensten aanbiedt, moet u het btw-id op uw website zetten. Btw-identificatienummer opzoeken en controlere BTW komt niet op de balans. Alle producten staan exclusief BTW op de balans. Als je een schuld hebt aan de belastingdienst komt dat wel op de credit zijde op de balans, en BTW teruggafe (die nog niet voldaan is) komt op de debit zijde. 08-10-2006, 18:53: Bertje B. Dus bij. Categoriale resultatenrekening. Een winst- en verliesrekening ook wel resultatenrekening genoemd mag in twee vormen in de jaarrekening worden weergegeven.. Er kan gekozen worden voor een categoriale resultatenrekening of voor een functionele resultatenrekening. In de wet zijn verschillende voorwaarden opgenomen waaraan een resultatenrekening dient te voldoen. Dit is opgenomen in het besluit. Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.. Een veel voorkomend type is btw (belasting over de toegevoegde waarde).De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting), met verrekening van de door de producent of distributeur betaalde belasting Vrij van BTW Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als u levert aan buitenlandse ondernemers, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. De fabrikant of de importeur heeft de btw namelijk al afgedragen, tegelijk met de accijns. _____ In algemene zin gelden de navolgende BTW.

Bedrijfseconomie - avans kennisportfolio

Balans en Resultatenrekening - Economielokaa

De btw-plichtige bedrijven kunnen een deel van de btw recupereren die is betaald op hun maandelijkse huurgelden. Die recuperatie verloopt via de btw-administratie, die sinds januari 2013 diverse methodes heeft ingevoerd om de recuperatie te bepalen in functie van de verhouding tussen het beroeps- en privégebruik (met een maximum van 50%) Op de btw-positie van platforms gaan we in deel 6 in. Wanneer u denkt met deze nieuwe regels te maken te krijgen is het van belang om tijdig uw btw-positie in kaart te brengen. Uiteraard zijn we u hierbij graag behulpzaam. Neem hiervoor gerust contact op met een van onze btw-adviseurs Resultatenrekening (2) Een overzicht dat de oorzaken aangeeft waardoor het eigen vermogen in een bepaalde periode als gevolg van bedrijfsactiviteiten is toegenomen respectievelijk afgenomen Je kunt de btw-specificatie aan- of uitzetten door 'toon btw aan' of 'toon btw uit' te sms'en naar 1255. De btw-specificatie aan- of uitzetten kan ook via de klantenservice of in de winkel. T-mobile Je hebt 2 opties om de BTW specificatie te activeren op je factuur. Je kunt een (gratis) sms sturen naar 7425 met de tekst BTW AAN Kleine ondernemersregeling BTW (KOR) t/m 2019. Voor ondernemers die per saldo weinig BTW hoeven te betalen, is er de kleineondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) BTW hoeft te betalen of zelfs dat u ontheffing van uw administratieve verplichtingen voor de BTW kunt vragen

Resultatenrekening: alle kosten en opbrengsten per periode

Want tel je dan de zaak op, dan staat aan de debetzijde in de resultatenrekening 100.000 (80.000 + 20.000) en aan de creditzijde ook (100.000) Die 20.000 winst doet het eigen vermogen toenemen met dat bedrag. Dat eigen vermogen staat credit op de balans dus aan die zijde wordt de 20.000 bijgeteld. Bij een verlies gebeurt het omgekeurde De Belastingdienst ziet in uw aangifte inkomstenbelasting een hoge btw-schuld, waarvan € 5.000,- betrekking heeft op een ouder boekjaar. Dat wordt nader onderzocht. Dan blijkt dat u aan de boekhouder heeft gemaild dat de suppletieaangifte van twee jaar terug nog niet ingediend mag worden, omdat u even krap bij kas zat Weet jij welk btw-tarief op jouw paardrijles van toepassing is? Voor het geven van lessen kunnen namelijk verschillende btw-tarieven gelden (laag 9%, versus hoog 21%). Zo maakt het fiscaal nog uit of je als instructeur wel of niet gelegenheid tot sportbeoefening geeft De Brexit zal een impact hebben op het recht op aftrek voor belastingplichtigen in België die financiële of verzekeringshandelingen verrichten, zoals bedoeld in artikel 44, § 3, 4° tot 10° van het Btw-Wetboek, en voor de daarmee samenhangende diensten als makelaar of mandataris (banken, verzekeraars, financiële instellingen) Toch klopt het wel. Alleen de VPB is niet aftrekbaar van de winst, maar wordt eerst op de winst gecorrigeerd: U neemt het resultaat na belastingen conform de resultatenrekening en telt daar de afgetrokken VPB bij op. Als u vervolgens de VPB berekening maakt, kan het niet anders dan dat u op het bedrag van de reeds afgetrokken VPB uitkomt

Jouw resultatenrekening als zzp'er - ZZP Servicedes

 1. Aftrek btw bij verkoop aandelen. Bij verkoop van aandelen geldt dat de btw op bijbehorende kosten van advies en/of begeleiding op grond van rechtspraak eigenlijk niet aftrekbaar is. Uitzondering. Er bestaat echter een goedkeuring van de Belastingdienst waarbij onder voorwaarden toch aftrek van deze btw aan verkoper wordt gegeven
 2. Als je een dienst uit het VK ontvangt geef je de btw op in je periodieke btw-aangifte, uitzonderingen daargelaten. De dienstverlener in het VK verlegt de btw naar jou. Je ontvangt een rekening zonder btw. Hierop staat dat de btw is verlegd. Als de dienstverlener de btw niet mag verleggen, betaal je Engelse btw
 3. Het kabinet heeft besloten het lage btw tarief van 6% te verhogen naar 9%. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2019 en heeft invloed op de bedrijfsvoering van je B&B. Lees hier wat de verhoging van het btw tarief voor je B&B betekent
 4. istratie heeft ook duidelijkheid geven over de btw aftrek op lichte vrachtwagens tot 3500 kg. Voortaan kan enkel 100 % van de btw afgetrokken worden indien het een 'echte' lichte vrachtwagen is en met onbeduidend privaat gebruik
 5. Op de factuur vermeld je '0% btw'. De omzetbelasting die je betaalt over je uitgaven, kun je wel aftrekken als voorbelasting. Tip: check vooraf de voorwaarden met de Belastingdienst. Bij het 0%-tarief moet je goed kunnen aantonen dat je recht hebt op dit tarief
 6. De voorbelasting (de btw op de kosten van de investering in de accommodatie) was hiermee aftrekbaar in de btw-aangifte. Door de vrijstelling van btw zal ook de aftrek van de voorbelasting niet langer terug te vragen zijn. Dit betekent dat de kosten voor de sportverenigingen zullen toenemen
WinBooks 6Onderstaand scherm wordt getoond:Calaméo - E-book computerboekhouden MKB

Let goed op: het betreft alleen de arbeidskosten! Dus het materiaal zelf, de rollen steenwol bijv., vallen gewoon onder het 21% BTW-tarief. Als er werkzaamheden worden verricht die onder het 21% en andere werkzaamheden die weer onder het 9% tarief vallen, dan kun je deze laten splitsen op de factuur zodat je niet te veel betaald. Bron: www. Meer informatie over de BTW over je kerstpakket of sinterklaasgeschenk vind je op de website van de Belastingdienst. Hoeveel procent belasting betaal ik over een kerstpakket van Tezet? De prijzen op de Tezet.nl worden exclusief en inclusief BTW vermeld. Zo weet je direct hoeveel je wel en niet kunt verrekenen Let op de btw! Het is belangrijk om vooraf goed naar de btw-gevolgen van een spaar- of kortingsactie te kijken. Het lijkt daarbij vooral gunstig om de bon zo in te richten dat deze kwalificeert als een voucher voor meervoudig gebruik. Ook is van belang uw administratie goed in te richten, zodat u te allen tijde op de juiste momenten btw heft Er zijn ook situaties denkbaar waarbij er wel een Assurantiebelasting heffing van 21% op diensten worden geheven. Dat is het geval als er bijvoorbeeld separate gefactureerde adviezen worden gegeven op bijvoorbeeld een verzekeringspakket. Fiscale verschil assurantie heffing en BTW zakelijk. Bij veel bedrijven wordt er BTW betaald en BTW ontvangen Met ingang van 1 januari 2015 zijn de btw-regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken gewijzigd (o.a. opstal- of erfpachtrecht). Op basis van deze wetswijziging wordt de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging (hierna kortweg: vestiging of overdracht) van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd voor de btw aangemerkt als levering (en niet als dienst) Btw op eten en drinken is bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Vaak zijn deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Op tijd aangifte doen. Je moet zelf in de gaten houden wanneer je btw moet betalen

 • Bench op maat.
 • Origineel doopcadeau.
 • Het boek zonder tekeningen leeftijd.
 • Lowrider fiets Wielen.
 • Soorten hoeken wiskunde.
 • Speelparadijs Amsterdam sloterdijk.
 • MB Reisspel Onderuit.
 • Bevoegdheden beveiliger.
 • Lotto voetbalschoenen zonder veters.
 • Baby 36 weken geboren.
 • BRAX broeken Dames met elastiek.
 • Great depression britannica.
 • Piramide de Miller pdf.
 • Holocaust Namenmonument Weesperstraat.
 • LCIS.
 • Open training Nederlands elftal.
 • Gereedschap namen leren.
 • Metal stud tang GAMMA.
 • Waakhond soorten.
 • Kabinet hoofdletter.
 • Superlatives Vertaling.
 • Waar komt Dove vandaan.
 • Body modification.
 • Bol com monitor.
 • Oer Hollands gebak.
 • Rood koper haarkleur.
 • Facom schroevendraaier geïsoleerd.
 • Private jet brands.
 • Klimaatzone 8.
 • Smaakpapillen aangetast.
 • Niet specifieke interstitiële pneumonitis.
 • Anita Pallenberg funeral.
 • Producent Antwerpse Handjes.
 • Huis kopen Oostenrijk Tirol.
 • Tattoo zalf kopen.
 • Wat is dienstverlening.
 • Richard Carpenter net worth.
 • Technische gegevens: yamaha virago 750.
 • Steenwijkerland nieuws.
 • Verkoopwagens Duitsland.
 • De Wrekers cast.