Home

Pseudopocket betekenis

Pseudopocket definition of pseudopocket by Medical

Pseudopockets vs. true Periodontal Pocket

Dislocatie [Mil.Woordenboek, spelling van 1861 ``Dislocatie``] Verdeeling der troepen in kantonnementen of in kampen, enz. Zie Kampen en Kwartieren.Dislocatierapporten worden van tijd tot tijd door de chefs der korpsen ingediend, waarbij zij de verdeeling hunner troepen opgeven, alsmede de gebreken, die de kwartieren soms mogten oplevere Abnormale buisvormige verbinding tussen twee holle organen of een hol orgaan en de buitenwereld, meestal als gevolg van een ontsteking. Kenmerkend voor een fistel is dat deze zich niet meer vanzelf sluit, doordat hij van binnen is bekleed met slijmvlies of doordat er voortdurend afscheiding doorheen loopt Letterlijke betekenis: Eenzijdige vloeistofstroom door een wand, waarbij twee vloeistoffen die zich aan weerskanten bevinden in verschillende mate worden doorgelaten. Polyester schepen worden meestal in lagen van buiten naar binnen in een mal opgebouwd. Het zwakke punt zit in de vakkundi.. Pseudojicht, een vorm van kristalartropathie door afzetting van calciumpyrofosfaatdihydraat (CPPD), is een aandoening die gepaard gaat met pijnlijke ontsteking van gewrichten ().Meestal zijn, in tegenstelling tot jicht, meerdere gewrichten tegelijk aangedaan. Pseudojicht wordt vaak met andere gewrichtsaandoeningen verward, vooral met jicht, maar bij chronische gevallen soms ook met reumatoïde.

Betekenis, symptomen, oorzaak en behandeling van Pseudojicht (of: Chondrocalcinose) Pseudojicht is een vorm van reuma die vaak rond het 65e levensjaar ontstaat. De officiële benaming van deze aandoening is 'chondrocalcinose' Recessie betekent letterlijk 'teruggang' of 'terugval'. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is. Wanneer de productie van een economie langdurig en sterk daalt, is er sprake van een depressie around a tooth; pertaining to the periodontium. periodontal disease any disease of the periodontium, such as periodontitis or gingivitis. Sometimes it is a manifestation of a systemic disease. Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc What is pseudopocket Wiktionary. pseudopocket. n. An illusory periodontal pocket, detectable by probing measurements, but actually caused by gingival hyperplasia. See also: words rhyming with pseudopocket, words from word pseudopocket,.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2015 om 13:10. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Wat is de betekenis van Pseudoniem? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 17 betekenissen van het woord Pseudoniem. Door experts geschreven pseudopocket Type: Term Pronunciation: sū′dō-pok′ĕt Definitions: 1. A pocket, adjacent to a tooth, resulting from gingival hyperplasia and edema but without apical migration of the epithelial attachment

Vertalingen van 'pseudo' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen Wat is de betekenis van pseudofoetens? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord pseudofoetens. Door experts geschreven

Röntgendiagnostiek in het paroprotocol - dental INF

 1. Pseudopocket: Let op de röntgenfoto op de abutment -hoogte. Mucositis. Belangrijkste kenmerken: • pocketdiepte (tot 5 mm) • Bloeding na sonderen • Zwelling. Peri-implantiti
 2. eraal kent een imperfecte splijting volgens het kristalvlak [010]. Het kristalstelsel is monoklien. pseudomalachiet heeft een gemiddelde dichtheid van 3,97, de hardheid is 4 tot 5 en het
 3. Pseudoniem betekenis & definitie. Een pseudoniem is een schuilnaam. Een pseudoniem wordt vaak gebruikt als gefingeerde schrijversnaam. Een pseudoniem, ook wel een alias, betekent dus: onder een andere naam. Het is een artiestennaam of een schuilnaam
 4. betekenis & definitie. Pseudo-koop is een bijzondere opsporingsbevoegdheid waarbij opsporingsambtenaren op legale wijze meespelen bij het plegen van een strafbaar feit. Wanneer een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte
 5. Er is al veel gezocht naar de betekenis van pseudocyste en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Categories: WatBetekentHet.nl
 6. Pseudologie betekenis & definitie Pseudologie -geestesziekte waarbij de verteller gefantaseerde belevingen als werkelijk ervaart; de drang om voortdurend leugens te vertellen, anonieme brieven te schrijven enz

Pseudoniem - 8 definities - Encycl

Nederlands: ·nep- of vals- ofwel namaak-··↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ pseudo- op website: Etymologiebank.n De betekenis van pseudologie vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van pseudologie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Het verhaaltje van Corejanne over merkwaardige combinaties van Nederlands en Engels deed mij denken aan een verwant verschijnsel: het gebruik van Engelse woorden die in het Nederlands een andere betekenis hebben gekregen of in het Nederlands op een andere manier worden gebruikt. Een bekend voorbeeld is het woord beamer voor een projectie-apparaat. Dat heet in het Engels een data projector. Pseudopocket: A deepening of the gingival crevice resulting primarily from an increase in bulk of the gingiva without apical migration of the junctional epithelium or appreciable destruction of the underlying tissue DPSI bepaling in relatie met röntgen. Bij het bepalen van de DPSI is het van belang onderscheid te maken tussen echte pockets en pseudo pockets. Bij een echte pocket is sprake van klinisch aanhechtingsverlies; waarbij de punt van de pocketsonde apicaal van de glazuurcementgrens (GC-grens) komt te liggen

Terug naar boven. In Gebu 1978; 12: 16-22 is voor de laatste keer aandacht geschonken aan geneesmiddelen en de mond. Sindsdien is op het terrein van de tandheelkunde het aantal therapeutische mogelijkheden toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de ontwikkeling en toepassing van tandheelkundige materialen, maar ook voor de medicamenteuze therapie bij afwijkingen in en rond de mond VRAGEN 1 wat is de betekenis van DPSI, wat is het en waar gebruikt men het voor? 2 waar is CPITN de afkorting van en waarom is dit minder chill dan DPSI. het nadeel is wel dat aanhechtingsverlies enkel met score 3- kan en score 4 kan ook met een echt grote pseudopocket samenvatting parodontium hc anatomie van het parodontium onderdelen parodontale ophangapparaat: parodontaal ligament gingiva alveolair bot cement deze vie

De betekenis van deze component wordt echter grater naar- mate de pijn langer bestaat. Het beloop van de pijn in de tijd (continuiteit, bestaan van remissies) is vaak kenmerkend. De behandeling bestaat uit het uitspuiten van de pseudopocket met een lauwe oplossing van waterstofperoxide 1,5% > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > [ per″e-o-don´t'l] around a tooth; pertaining to the periodontium. periodontal disease any disease of the periodontium, such as periodontitis or gingivitis. Sometimes it is a manifestation of a systemic disease Bij een ‘echte’ pocket is sprake van klinisch aanhechtingsverlies; waarbij de punt van de pocketsonde apicaal van de glazuurcementgrens (GC-grens) komt te liggen. Bij ‘pseudo’pockets ligt de punt van de pocketsonde op of coronair van de GC-grens. De GC-grens is bij een ‘echte’pocket met een fors gezwollen gingiva soms lastig te traceren

Video: Fibroom - 7 definities - Encycl

Pseudoniem - Wikipedi

 1. De betekenis van deze component wordt echter grater naar- mate de pijn langer bestaat. Het beloop van de pijn in de tijd (continuiteit, bestaan van remissies) is vaak kenmerkend. De behandeling bestaat uit het uitspuiten van de pseudopocket met een lauwe oplossing van waterstofperoxide 1,5%
 2. Dislocatie - 13 definities - Encycl
 3. Fistel - 19 definities - Encycl
 4. Osmose - 22 definities - Encycl
 5. Pseudojicht - Wikipedi
 6. Pseudojicht (Chondrocalcinose) Symptomen, Oorzaak, Behandelin

Recessie - Wikipedi

Wat is de betekenis van Pseudoniem - Ensi

 1. Pseudopocket - 2 definitions - Encycl
 2. PSEUDO - Nederlandse vertaling - bab
 3. Wat is de betekenis van pseudofoetens - ensie
 4. Peri-implantitis Implantologie Delf
 5. Pseudomalachiet - Wikipedi
 6. Pseudoniem - de betekenis volgens Redactie Ensi
 7. Pseudo-koop - de betekenis volgens Winish Ganes

Wat betekent pseudocyste? WatBetekentHet

Pseudo-Engels Taalpraa

 1. Geneesmiddelen bij aandoeningen van mond, gebit en kaak
 2. oefenvragen diagnostiek - VU VRAGEN DIAGNOSTIEK geen
 3. Samenvatting Parodontium 3 - StudeerSne

Stegenga et al 2000 - Mondziekten en Kaakchirurgie cyclus 2

 1. installnetfiles.c
 2. EO
 3. Periodontal Pocket Part 1

Periodontal Pocket- Classification and contents

 • Odisee Gent.
 • Sempoerna Soest.
 • Vespa Club Breda.
 • Poolse Arabier.
 • Restaurant Prins Hendrik Amsterdam.
 • Toyota kopen.
 • Hardstyle 2019.
 • STIHL robotmaaier.
 • Nummer 1 hits 2015.
 • Spitsgat Combi Kotter.
 • Vuurvaste plaat.
 • Robert Trump Twitter account.
 • Profine hondenvoer Puppy.
 • Morton neuroom reuma.
 • SUP cursus.
 • Apollo Twin USB.
 • Valkuilen pdd nos.
 • Waar ligt Brasilia.
 • Regenponcho Action.
 • Gastro intestinale complicatie.
 • Red Baron ui planten.
 • Bad Moms 2 IMDb.
 • Biefstuk van de haas Jumbo.
 • Halina Reijn bevallen.
 • Gratis bezorgen AH vanaf maandag.
 • Vind ik leuk Facebook instellingen.
 • Contact Brandweer Rotterdam.
 • Nederlandse bonte geit gewicht.
 • Hartritmestoornissen medicatie.
 • Facebook account zoeken.
 • Botercrème recept poedersuiker.
 • S bahn welcome card.
 • Tokyayo aflevering 3.
 • Cutimed Sorbact Siltec.
 • Rothenburg ob der Tauber wat te doen.
 • Spannend lettertype.
 • Brum auto kopen.
 • Prullenmand Mac.
 • Hemianopsie ervaringen.
 • Whirlpool onderdelen koelkast.
 • Schwarzkopf Looping Star.