Home

Moeilijke intubatie

Wat zijn de oorzaken van een Moeilijke intubatie

We zullen het een en ander aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de moeilijke luchtweg nader toelichten. Nieuwe Richtlijnen Difficult Airway Society (DAS): De difficult airway society publiceerd deze maand een aantal concepten voor hun nieuwe richtlijnen. (beginnen met intubatie) Intubatie is een vaardigheid die moet worden geleerd. In situaties waarin intubatie nodig is kan de patiënt vaak niet meer zelf ademen en ontstaat dus levensgevaar als de intubatie niet snel lukt. Problemen kunnen ontstaan bij mensen met een erg stijve of misvormde halswervelkolom, of afwijkingen aan de kaak

Moeilijke intubatie ; Moeilijke intubatie Artikelen voor moeilijke intubatie kopen? Dat kan bij Merkala! Producten filteren. Filters verbergen. Categorie. Less Materiaal. Kunststof (7) Roestvrijstaal (1) Less prijs. € 0,00 - € 9,99 (2) € 20,00 - € 29,99 (1) € 100,00 - € 109,99 (1 Moeilijke intubaties zijn meestal te voorspellen op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek, bedside-technieken en/of aanvullend onderzoek. De anamnese richt zich op een historie van trauma, operaties van het gelaat, aangeboren afwijkingen, tumoren en de behandeling daarvan, infecties, opgeven van sputum en bloed, zwangerschap en uiteraard een geschiedenis van een moeilijke intubatie In situaties waarbij de intubatie moeilijk is kunnen allerlei modificaties van de techniek worden toegepast,19 of kan een coniotomie20 dan wel een spoedtracheotomie worden uitgevoerd. Problemen bij endotracheale intubatie zijn voornamelijk te verwachten bij anatomische afwijkingen in het hoofd-halsgebied

Het Intensive Care Centrum van het Maastricht UMC+ levert multidisciplinaire en topreferente patiëntenzorg aan patiënten met levensbedreigend orgaanfalen en nazorg voor patiënten met grote operatieve ingrepen intubatie vaak wel moeilijke intubatie. 4 Epiglottitis behandeling Naar OK Team: anaesthesist, KNO-arts, kinderarts, OK- / anaesthesie-verpleegkundigen Instrumentarium: intubatie, starre scopie, coniotomie / tracheotomie Epiglottitis behandelin Airtraq bereidt je voor op elke moeilijke intubatie Vooruitgang in het luchtwegmanagement. Videolaryngoscopie (VLS) is een enorme technische vooruitgang in het luchtwegmanagement en is voor het eerst ontwikkeld in de 21ste eeuw Bij moeilijke intubaties zijn er diverse hulpmiddelen en alternatieven mogelijk, waarbij het gebruik van een voerder in de tube het meest voorkomt. Een voerder is een staafvormig buigzaam stylet die de vorm van de tube wat kan veranderen en manipuleren van de tube eenvoudiger maakt

Hulpmiddelen, technieken bij, en voorbeelden van moeilijke intubaties Backup bij moeilijke intubatie (team en technieken) Voorbereiding: Mise en place - Hypotensie opvang: Aparte vullijn met een drukzak vulling en een reserve kolf; Aparte knijplijn met noradrenaline en hierachter een pomp met 10-20ml/uur voor stuurbaarheid (zeker bij perifere toegang Herkennen moeilijke intubatie • Overbeet • Korte nek: thryromentale afstand , 6 cm • Trisomie 21: dikke tong • Stijve nek - (rheuma, maar ook trauma) • Bij vrouwen: mammae • Nog nader uitwerken Bij 0,37% van de operatiepatiënten is er sprake van een moeilijke intubatie én een moeilijke maskerventilatie (graad III of IV). Onafhankelijke voorspellende factoren voor een moeilijke maskerventilatie en intubatie zijn: beperkte of ernstig beperkte mandibulaire protrusie; afwijkende anatomie van de nek; slaapapnoe; snurken; BMI > 30

1 situaties bij pasgeborenen en oudere kinderen Moeilijke intubatie bij kinderen Hans Hoeve KNO arts Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC Rotterdam Intuberen, niet intuberen? noodzakelijk? onverstandig? intubatie geslaagd, maar toch geen goede ventilatie Een acuut heftig benauwd kind op de SEH Ziektebeelden met acute inspiratoire stridor Kinderarts vraagt anesthesist erbij intuberen? laryngitis. (moeilijke intubatie) L Look externally: ziet het eruit als een moeilijke intubatie? Bv obesitas, grote tanden, grote tong, afwijkende anatomie hoofd-halsgebied E Evaluate 3-3-2 rule 3 vingerbreedtes afstand tussen bovenste en onderste snijtanden 3 vingerbreedtes afstand hyoïd tot uiteinde mandibul Fiberoptisch (mn eerste keus bij moeilijke anatomie), spontaan ademend onder lichte sedatie en topische verdoving (2% lido spray as you go, 0.1ml op 10cc lucht), hou carina in zicht Laryngeal Mask Airway (LMA) is niet gezekerd maar kan bij moeilijke luchtwegen oxygenatie en (lichte) ventilatie overbruggen tot intubatie Voor het intuberen van de trachea bij patiënten bij wie moeilijk toegang tot de luchtweg te krijgen is, geldt de flexibele intubatie bij de wakkere patiënt ('wakkere flexi- bele intubatie') wereldwijd als gouden standaard. Deze intubatie kan worden uitgevoerd met een fiberoptische scoop of met een video-intubatiescoop

Bij een verwachte moeilijke luchtweg staat in het algoritme nog altijd de wakkere intubatie als beste keus, gebaseerd op het adagium: als je de luchtweg niet vertrouwt moet je de patiënt niet onder narcose brengen. Lapinsky stelt dan ook voor om alle IC-patiën- ten wakker, door ervaren artsen te laten intuberen. mogelijke moeilijke luchtweg en lastige intubatie. Laboratoriumonderzoek Preoperatief ijzer suppletie kan gebruikt worden om een laag preoperatief Hb te corrigeren. Routinematig lab onderzoek is niet geïndiceerd voor Hb, glucose en Type and Screen. Al het overig labonderzoek is op indicatie (re-operatie, patiënt in slechte conditie) en vaa Wat zijn nu de anatomische indicatoren voor een moeilijke luchtweg / intubatie? Nou, Patric, to make a loooong story short . HET IS NIET ALTIJD ZOOO MAKKIE HET KAN INGEWIKKELD WORDEN ANATOMISCHE INDIKATOREN De lijst is vrij lang: 15-12-2013 3 ASSESSMENT VAN DE LUCHTWE Blog. Sept. 24, 2020. How to be charismatic - backed by science; Sept. 22, 2020. Back to school tools to make transitioning to the new year totally seamles

Onverwacht moeilijk intubatie is een onzinverhaal, revisite

DE MOEILIJKE LUCHTWEG: TIJD VOOR EEN NEDERLANDS MOEILIJKE LUCHTWEG-ALGORITME Bij verwachte en onverwachte intubatie- en andere lucht-wegproblemen is het zinnig een algoritme te gebruiken Vind de fabrikant Moeilijk Intubatie Glasvezel Laryngoscoop van hoge kwaliteit Moeilijk Intubatie Glasvezel Laryngoscoop, leverancier en producten voor de laagste prijzen bij Alibaba.co De InterForm is een buigzame intubatie stylet, dat de gebruiker zelf de meest passende vorm kan geven om het inbrengen te vergemakkelijken en om meer controle te verschaffen over het luchtweg device. De InterForm intubatievoerder is latexvrij en wordt steriel geleverd in gemakkelijk te openen individuele verpakkingen Een 44-jarige man met een moeilijke intubatie in de voorgeschiedenis moest onder algehele anesthesie een operatie aan zijn enkel ondergaan. Hij werd door ons geïntubeerd met behulp van een nieuwe airwaymanagementtechniek: camera in tube-intubation Ook als de intubatie niet lukt en de patiënt daardoor niet beademd kan worden kan dit leiden tot zuurstofgebrek en zelfs overlijden. Ernstige complicaties van intubatie zijn gelukkig zeldzaam. Elke intubatie wordt (ook bij spoed) zorgvuldig voorbereid en de uitvoering is in handen van goed getrainde en ervaren artsen

Stylets en introducers zijn handige tools die helpen om een tube in de luchtweg te brengen bij een moeilijke luchtweg intubatie door middel van een laryngoscopie. Verschillende hulpmiddelen - zoals klassieke stylets, introducers en tubeverwisselaars - vind je uiteraard in ons assortiment. Producten 1-12 van 18 Het risico van een moeilijke intubatie vermindert aanzienlijk als je erop bent voorbereid. Toch kan het gebeuren dat een moeilijke luchtweg pas tijdens de intubatiepoging wordt opgemerkt. Er moeten dan ad hoc andere intubatietechnieken worden toegepast

Intubatie Larynxtube Set, iLTS-D - Maat 2.5/3 Kind en ET Tube I.D. 5.5 mm, Stabilisator, Spuit, Disposable Steriel Product bekijken Spuit 20 ml, met Luer aansluiting voor LT 0/1, Disposabl Opties moeilijke intubatie. •Larynxmasker, combitube •Naaldcricothyreotomie •Wakkere intubatie •Fiberscoop •Andere hulpmiddelen 16. 17. 18. •Bloeddrukdaling. •Circulatiestilstand. 19. Na intubatie. •Tubepositie controleren •Cuff opblazen tot net niet lekken of tot cuffdruk 20-30 mm Hg •Beademing controleren •Tube. Verwachtte moeilijke intubatie. Werkwijze. Crush inductie: cricoïddruk. Toedienen medicatie. Invoeren laryngoscoop. Invoeren tube. Tot welke diepte? Enkele cm voorbij stembanden (meestal 20-22 cm. Opblazen cuff. Testen localisatie tube. Auscultatie beide thoraxhelften: Hoog onder oksels. RX thorax

Video: Airway (luchtweg)-management Medics4medics

IC-patiënten kunnen na ontslag van de IC verschillende problemen ervaren. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door de ziekte waarvoor de patiënt op de intensive care werd opgenomen, maar kunnen ook het gevolg zijn van de kritieke ziekte en de intensive care-behandeling Intubatie door arts ervaren in moeilijke luchtwegmanagement Cricothyreotomie, tracheostomie Interventie ten aanzien van uitlokkend moment zoals het verwijderen van een corpus alienu

Nieuwe ontwikkelingen op gebied van de moeilijke luchtweg

 1. INTUBATIE MATERIAAL Laryngoscoop met blad Juiste maat tube (+ 1 maat groter en kleiner) Cuff spuit Siliconenspray FROVA/Eschmann catheter Tube voerder Magill tang Mayotube Larynxmasker in goede maat Stethoscoop Tube fixatie materiaal Afhankelijk van intubatiegraad Meer assistentie Ondersteuning anesthesioloog Moeilijke luchtweg materiale
 2. g. Tijdens ontwentrials in het ziekenhuis elders werd hij steeds hypercapnisch en vervolgens ernstig dyspnoïsch.
 3. Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over ademhalingsstoornissen. Als u recent bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest wegens moeilijkheden met uw ademhaling, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde. [
 4. Lastige/moeilijke intubatie IC: 16% vs 9 %. Nevenbevindingen, complicaties gemeten: - Overall IC 37% versus OK 6% - Hypotensie 28% vs 4 % - Hypoxemie 14% vs 2 % - Oesophageaal 2% vs 0%. Griesdale DEG, Bosma TL, Kurth T, Isac G, Chittock DR. Complications of endotracheal intubation in the critically ill
 5. g het moeilijkste is wat er is, en niet alle intubaties lukken (zeker niet de crash intubatie met in acht name van de CWK
 6. Moelijke intubatie door: a: moeilijk toegankelijke luchtweg b: moeilijke laryngoscopische omstandigheden c: combinatie van a en b Korte gespierde hals teruggetrokken onderkaak vooruitstekende boventanden starre beweeglijkheid onderkaak t.o.v.bovenkaak nekletsel/star tumoren/schildklier vergroo

Intubatie - Wikipedi

de geleider is een dunne metalen staaf, die ondanks het gebruikte materiaal zacht is (nodig in moeilijke gevallen van intubatie); plaatselijke verdovingsvernevelaar (wordt zelden gebruikt, aangezien intubatie meestal het proces is waarbij de buis in de trachea wordt ingebracht, wordt uitgevoerd in noodgevallen wanneer de patiënt onder algemene anesthesie of buiten bewustzijn is) Moeilijke intubatie 21.5%, 2.6% in controlegroep Moeilijke intubatie 18.6% Kim, CanJ Anaesth. 2006: 90 OSAS patiënten voor UPPP Siyam, Anesth Analg. 2002: 36 OSAS patiënten en controlegroep van 77 Riley, Anesth Analg.1997: 182 OSAS patiënten voor UPPP of craniofaciale ingreep 20

TTMN Statlock fixatiepleister PICC Plus | MerkalaHistoacryl blauw weefsellijm 0,5ml | Merkala

Moeilijke intubatie - Merkal

Endotracheale intubatie bij een normale ademweg; Difficult Airway Vervolgstappen bij moeilijke intubatie; De modules hebben in eerste instantie IC artsen als doelgroep en eventueel verpleegkundigen van deze afdeling De moeilijke luchtweg Te verwachten moeilijke intubatie Malampatti/cormack lehane Lemon law De niet-verwachte moeilijke intubatie Conclusie Hoe te handelen. De moeilijke weg van opkomende markten Menu T; De (moeilijke) weg van de moslim Artikelen De (moeilijke) weg van de moslim 26 april 2004 Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met. Intubatie bij een moeilijke kinderluchtweg (anesthesist) De moeilijke kinderluchtweg (KNO-arts) 15.30u Praktijk; oefenen op verschillende 'stations' Tracheotomie/ coniotomie (quick trach, retrognaat, ventrain, etc) Starre scopie met verwijderen corpus alienum. Flexibele intubatie door het larynxmasker. Scenario trainin MOEILIJKE INTUBATIES Bij anesthesie is het aanbevolen om steeds een bronchoscoop ter beschikking te hebben in geval van nood bij een moeilijke intubatie. BAL & VERKENNING VAN DE LONGPASSAGES Een broncho alveolaire lavage komt regelmatig voor bij een reanimatie en vereist het frequente gebruik van een bronchoscoop Samevatting onderwijsdag maart 2016 Rapid Sequence Intubatie Marijke Pre-oxygenatie: Pre-oxygenatie zorgt voor een verlenging van de tijd tot desaturatie in geval van een moeilijke intubatie, dit wordt bereikt doormiddel van oxygenatie en het uitwassen van stikstof

Oefenen met intuberen baart kunst medischcontac

 1. Laerdal Deluxe Moeilijke Luchtweg Trainer Manikin (261-10001): Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven
 2. Vijfendertig studies (50.760 patiënten) werden geselecteerd uit elektronische databanken. De totale incidentie van moeilijke intubatie was 5,8% (95% betrouwbaarheidsinterval, 4.5-7.5%). Screening testen waren de Mallampati orofaryngeale indeling, thyromental afstand, sternomental afstand, mondopening, en Wilson risicoscore
 3. De vragen lopen hierbij uiteen van 'Is naam van de patiënt gecontroleerd aan de hand van het dossier' tot 'Indien een moeilijke intubatie wordt verwacht, zijn dan alle middelen beschikbaar?'. Op zeven stopmomenten worden vragen door het systeem aangereikt die specifiek voor dat moment van toepassing zijn
 4. g • Minimale distortie/distentie van pharynx • Sellick (≠100%) • Geen letsels • Verwaarloosbare neveneffecten.
Mepore chirurgische wondpleister 9x15cm 50 stuks | MerkalaNobanetz elastisch netverband maat 0 (Vinger), 25 meterRingzaagtang Martin zwaar model | Merkala

Tracheotomie en intubatie Nederlands Tijdschrift voor

OBESE (voorspellers moeilijke masker-ballon beademing) Obese (BMI>26) Beard Elderly (lft>55jr) Snores Edentulous LEMON (voorspellers moeilijke intubatie) Look externally Evaluate 3-3-2 Mallampati Obstruction Neck mobillity normaal afwijkingen normaal afwijkingen 1-3 4 normaal afwijkinge Vind de fabrikant Moeilijke Luchtweg van hoge kwaliteit Moeilijke Luchtweg, leverancier en producten voor de laagste prijzen bij Alibaba.co Bij meer dan twee pogingen kan gesproken worden van een moeilijke intubatie, hoewel dit natuurlijk niet strikt vastligt en sterk afhankelijk is van de ervaring die men met deze techniek heeft

Prepareerschaar Metzenbaum 14cm gebogen | MerkalaDental towels servetten Comforties Blauw 100 stuksBD Saf-T-Intima infuusset 22G blauw 0,9x19mm 25 stuks

Beademing Intensive Car

De spierverslappers worden niet alleen gebruikt voor intubatie bij kinderen die minder dan 1000 g wegen, en wanneer moeilijke intubatie wordt verwacht (syndroom van Turner, syndroom van Pierre Robin) Neem kennis van de definitie van 'intubatie'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'intubatie' in het grote Nederlands corpus Indien onverwacht een moeilijke intubatie vereist is, moeten alternatieve plannen beschikbaar zijn. Er kan een reanimatiesituatie ontstaan waarbij artsen én verpleegkundigen gerechtigd zijn alle benodigde maatregelen te nemen. Idealiter beschikt elke SEH over een algoritme/protocol dat men volgt bij patiënten met een 'moeilijke luchtweg'

Abbott COVID-19 Panbio diagnostische sneltest | Merkala

Moeilijke intubatie bij kinderen - asz

China intubatie lijst fabrikanten, krijg toegang tot intubatie fabrikanten en leveranciers intubatie uit China effectief op nl.Made-in-China.co De anesthesist kan bij verdenking op een moeilijke intubatie maatregelen nemen, om de kans op moeilijkheden rondom de ingreep zo veel mogelijk te verkleinen. De narcose zelf en pijnstilling De belangrijkste consequenties van OSAS voor de periode tijdens en na de operatie is de keuze van het middel voor narcose, sedatie of pijnstilling Het bevat ook een maagkanaal om extra bescherming tegen aspiratie te bieden en heeft de veelzijdigheid om gebruikt te kunnen worden bij moeilijke luchtweg management, als eerste luchtwegkeuze bij een reanimatie en als geleider voor intubatie (met fiberoptische begeleiding, voor i-gel maten 3, 4 en 5)

Welch Allyn Connex Spot Monitor 7100 NIBP + Pro 6000

Airtraq bereidt je voor op elke moeilijke intubatie

Beschrijven we een techniek om zuurstof en ventilatie met behulp van een endotracheale tube nasaal ingebracht om het niveau van de.. Vertalingen in context van intubatie in Nederlands-Frans van Reverso Context: De ademhaling is terug normaal, zonder intubatie Na intubatie beoordeelt men de positie van de tube met capnometrie, auscultatie en een röntgenfoto van de thorax. Het geven van de juiste sedatie en pijnstilling vergemakkelijkt de beademing na intubatie. Bij het kind met een moeilijke luchtweg is hulp van een anesthesioloog en een kno-arts onontbeerlijk Video laryngoscopen als de innovatie voor de moeilijke luchtwegen. Werken met een video lararyngoscoop kan sterk vergemakkelijken intubatie of het uitzicht van het strottenhoofd. Video laryngoscopen hebben nu een permanente plaats gevonden in de huidige noodrichtlijnen. Er zijn momenteel veel modellen en varianten op de markt 10 nederlands tijdschrift voor anesthesiologie april '13. geïnduceerde spierrelaxatie snel en. betrouwbaar omkeren, mits het tijdig. en in een voldoende hoge dosering. wordt toegediend [13]

Codan verlengslang E87-P 0,9 lengte 200 cm | Merkala

Endotracheale tube - Wikipedi

Voorafgaand aan de intubatie beoordeelt de medicus of er te verwachten moeilijkheden zijn bij de intubatie die een relatieve contra-indicatie kunnen vormen. Voorspellende factoren voor een moeilijke intubatie zijn: Moeilijke intubatie in de voorgeschiedenis; Interdentale afstand <4 cm; Thyreomentale afstand <6 cm; Sternomentale afstand <12 cm Moeilijke luchtweg in een oorlogssituatie Daarnaast zullen we tijdens het symposium onze eigen literatuurstudie presenteren, waarin we onderzoek hebben gedaan naar welke vorm van naaldconiotomie of chirurgische cricothyrotomie in een ' cannot intubate cannot oxygenate '-situatie de beste methode is voor Europese anesthesiologen China endotracheale intubatie lijst fabrikanten, krijg toegang tot endotracheale intubatie fabrikanten en leveranciers endotracheale intubatie uit China effectief op nl.Made-in-China.co Moeilijke intubatie. Activity: Participating in or organising an event › Participation in workshop, seminar. Anesthesiology; Lucie Choustoulakis - Participan Vakblad voor de innovatieve ziekenhuisprofessional. 8 Klinisch. MEDISCHE INNOVATIE EN TECHNOLOGIE OKTOBER 2017. De klassieke RS

Moeilijke intubatie - YouTub

De moeilijke luchtweg in de prehospitale zorg 1. Anticiperen op en bepalen van een strategie bij een moeilijke luchtweg en/of moeilijke omstandigheden 2. Alternatieven voor maskerbeademing en intubatie. Beademen 1. Doelstellingen, indicaties en complicaties bij het beademen van een patiënt in de prehospitale zorg 2 Zonder dat hij daarmee had ingestemd, zijn sindsdien op het internet verschillende afbeeldingen van hem opgedoken, gelet op het feit dat hij aan een chronische obstructieve longziekte (COPD — Chronic Obstructive Pulmonary Disease) leed en een moeilijke intubatie alsook een tracheotomie had ondergaan, die het voorwerp van een case-study vormden

Kans op moeilijke intubatie; 1: Volledig zichtbare glottis: 68-74%: 1%: 2a: Gedeeltelijk zichtbare glottis: 21-24%: 4,3-13,4%: 2b: Alleen posterieure deel van glottis te zien of alleen arytenoid kraakbeen: 3,3-6,5%: 65-67,4%: 3: Alleen epiglottis te zien, geen glottis te zien: 1,2-1,6%: 80-87,5%: 4: Zowel glottis als epiglottis niet te zien. moeilijke ontwenning is niet onderzocht en moet daarom met terughoudendheid toegepast worden. 5} Specifieke interventies bij moeilijke ontwenning ontwennen, re-intubatie niet nodig is in geval van accidentele extubatie. Dit aantal liep op tot 50% indien reeds begonnen was met ontwenning [7] Bij sommige patiënten kan deze intubatie moeilijk zijn. Wanneer in het verleden een moeilijke intubatie bij u werd vastgesteld, dient u de anesthesist hiervan op de hoogte te brengen. Het uitvoeren van een spinale anesthesie kan deze moeilijkheden vermijden, wat ervoor zorgt dat de anesthesi verwachten moeilijke intubatie (bij een anatomisch vernauwde luchtweg). Bradycardie is een belangrijke bijwerking, zodat preventief vaak atropine voorafgaand aan een tweede dosis succinylcholine wordt gegeven. Een andere bijwerking die door de ongecontroleerde spiercontracties (fasciculaties) na depolarisatie word Crash Intubatie Moeilijke luchtweg Moribunt? Luchtweg Failed Airway No No Yes Yes Yes Fails Fails. Universeel Airway Algoritme Intubatie indicatie R.S.I. Crash Intubatie Moeilijke luchtweg Moribunt? Luchtweg Failed Airway No No Yes Yes Yes Fails Fails Fails. Airwaymangement prehospitaal

 • Medicatie tegen bedplassen volwassenen.
 • Puntentelling zevenkamp speerwerpen.
 • Hamamelis geneeskracht.
 • Dremel.
 • VGA kabel 3 meter.
 • Voedingsschema gratis.
 • Liliger.
 • Birthday Fotoshoot.
 • Voordeur hoogglans zwart.
 • San Remo Apeldoorn.
 • Koelvloeistof koelkast.
 • Ritnaalden in mais.
 • KIS Metallics Rose.
 • Mediastinum betekenis.
 • Dames overhemd CodyCross.
 • Egyptische gerbil.
 • Hoe wordt champagne gemaakt.
 • Veluwse Stoomtrein.
 • Filmen met Nikon D500.
 • Named dragons Skyrim.
 • 10 interieurstijlen.
 • Focal Kanta 3.
 • Panniculitis huidziekten.
 • Bootmatrassen Sneek.
 • Machine Gun Kelly Eminem.
 • BMW kopen in Duitsland.
 • Duitse chocolade bestellen.
 • Hondje schminken.
 • Zwangerschapstest Kruidvat waar in winkel.
 • 25 jaar getrouwd cadeau.
 • Cursus portret boetseren.
 • Dbc zorgproduct betekenis.
 • Background music for video.
 • De Bloem Amsterdam Noord.
 • CWO 3 halen.
 • Iron golem.
 • Nederland Spanje 2010 opstelling.
 • Eropuit zondag.
 • Drakenklimop stekken.
 • Vriendenweekend activiteiten tips.
 • Current ships German Navy.