Home

KERNDOEL 54 Beeldende vorming

Kerndoel 54:De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren: Dit kerndoel is van toepassing op de onderdelen beeldend, muziek, drama (taal en spel) en dans (beweging). Dit noemen we de kunstzinnige vakdisciplines 1 TULE - KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE KERNDOEL 54 - BEELDENDE VORMING 12 TULE inhouden & activiteiten Kunstzinnige oriëntatie - Beeldende vorming Kerndoel 54 - Beeldende vorming De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Toelichting en verantwoording Bij het onderdeel beeldende vorming. PO Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Produceren en presentere Visie. Vanuit SLO zijn er de volgende drie kerndoelen voor het vak Beeldende Vorming:. kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren; . kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren; . kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en. Op deze pagina staan voor po en onderbouw vo directe verwijzingen naar de kerndoelen voor de kunstvakken. Ook kan je voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo direct naar examenprogramma's, syllabi en handreikingen voor de kunstvakken

54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren; 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren; 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed beeldende uitingen van anderen te begrijpen en leren ze genieten van beeldende producten. Van onderstaand maak ik gebruik om dit doel te realiseren. - materiaal - techniek - onderzoek - vorm Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en o Informatie over de kerndoelen die, samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal, de belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs zijn Binnen het leerplankader kunstzinnige oriëntatie vormen de onderdelen 'uitgangspunten' en 'samenhang' de opstap naar de leerlijnen van de kunstzinnige vakdiscipines beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed Van kerndoel 54 zijn de volgende aspecten terug te vinden in de lessenserie. à beeldende vorming: * De stijl van een kunstenaar. Dit doel stond vooral centraal bij de 1 e les in de lessenserie. De leerlingen kregen een beeld van wie Keith Haring precies was en wat voor soort kunst hij ontwierp

Groep: 4/5 Lesduur: 45 minuten Lesdoel: De leerlingen kunnen kleuren en kleurgebruik aan emoties koppelen. De leerlingen kunnen doormiddel van kleur de emotie in een een beeld versterken. De leerlingen leren beelden te gebruiken om er gevoelens mee uit te drukken (kerndoel 54). Beginsituatie: Leerlingen hebbe 1 KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE BEELDENDE VORMING TEKENEN Kerndoel 1: De leerlingen leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in een beeldend werkstuk Expressie met materialen Kerndoel 2: De leerlingen leren de beeldende aspecten: kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie gebruiken in een werkstuk Beeldende aspecten in het platte vlak (tekenen) Kerndoel 3: De leerlingen leren de beeldende. 4. lesvoorbereidingsformulier Beeldende Vorming lesvoorbereidingsformulier drama. Universiteit / hogeschool. Marnix Academie. Vak. Beeldende Vorming (Beeldende Vorming) Geüpload door. Gulsum Yilmaz. Academisch jaar. 2018/201 KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE - BEELDENDE VORMING Kerndoel 1: De leerlingen leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in een beeldend werkstuk. 1.1. Expressie met materialen Kerndoel 2: De leerlingen leren de beeldende aspecten: kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie gebruiken in een werkstuk. 2.1 Beeldende vorming, rekenen, aardrijkskunde Thema / onderwerp Als vervolg op de rekenles waar de leerlingen een plattegrond van hun naaste omgeving (tafel/ klaslokaal) hebben gemaakt, en de aardrijkskundeles, waar de leerlingen zich hebben verdiept in hun omgeving, maken ze, aan de hand van een luchtfoto van hun wijk, een eigen plattegrond

Step by step winter wonderland art work by choralsongster

Kerndoelen - SL

De tussendoelen van groep 4 voor de kerndoelen 54 t/m 56 zijn: Kerndoel 54 Dit kerndoel wordt uitgesplitst in beeldende vorming, muziek, taal en spel en beweging. Voor beeldende vorming geldt dat de kinderen leren werken met de beeldaspecten Kerndoel 54. Gevoelens en ervaringen leren uitdrukken . Kerndoel 55. Op eigen werk en dat van anderen reflecteren . Kerndoel 56. Aspecten cultureel erfgoed . Het gaat bij beeldende vorming dus ook om onderbouwen, mening vormen, kritiek geven en ontvangen, leren kijken naar werk,. Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. • beeldende vorming • muziek • taal en spel • beweging 6 Kunstzinnige oriëntatie - beeldende vorming Bij de tekenopdrachten ben je natuurlijk bezig met beeldende vorming: Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren

TULE inhouden & activiteiten Kunstzinnige oriëntatie

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, Leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines (muziek, beeldende vorming, dans, drama, erfgoed en literatuur) kunnen zo worden opgebouwd. De Culturele Ladekast is voor primair en voortgezet onderwijs. bekijk Beeldende Kunst Projecten op school - Kunsteducatie in het basisonderwijs ARTHOUSE biedt projecten aan op het gebied van beeldende vorming binnen het basisonderwijs, geschikt voor groep 1 t/m 8. Het betreft zowel kortdurende éénmalige projecten als projecten/lessen die een langere periode bestrijken 1 Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Beeldend - In de vaardigheidslijn Beeldend worden de verschillende technieken, materialen en beeldende aspecten voor de groepen 1 t/m 8 in een opbouwende lijn weergegeven. Volgens de Kerndoelen gaat het bij Beeldende Vorming erom dat leerlingen leren dat zij gedachtes, gevoelens en ervaringen kunnen uitdrukken in beeldend werk, maar.

Home - Leerplan in Beel

 1. g W. Kohan 4. lesvoorbereidingsformulier Beeldende Vor
 2. g kun je leren. Kijk om je heen, bijna alles is vormgegeven. De kleren waar je in rondloopt, de meubels in je huis, de aankondiging van een concert op een reclamezuil, het geld in je portemonnee. Maar natuurlijk ook schilderijen in musea, beelden in de wijk, huizen, bruggen en parken. Bijna alles is vormgegeven
 3. g. De digibord-app Grootmeesters is rijk gevuld met zeven lesbrieven en bijbehorend werkbladen. Je kunt met het geheel een project van 3 tot 4 weken organiseren voor de groepen 7 en 8. De thema's en activiteiten sluiten aan bij kerndoel 54 voor kunstzinnige oriëntatie (TULE van SLO)
 4. g: surrealisme - beschouwing. Beginsituatie. Leerlingen zijn bekend met de opbouw van het Kunstkabinet: hoofd, hart, handen. Leerlingen hebben eerder kunstwerken beschouwd, maar niet volgens de kerndoelen van het domein beschouwing. Leerlingen zijn bekend met diverse kunststromen, maar niet met surrealisme

Kerndoel: 54: uitdrukken en communiceren 55: reflecteren 56: cultureel erfgoed: Omschrijving: In de lessen beeldende vorming leren kinderen hun creativiteit uit te drukken in beeldend werk. Ze leren verschillende materialen en technieken kennen. Daarbij leren ze hoe je via beeld en materiaal een boodschap kunt overbrengen 54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed - Beeldende vorming: kerndoel 54 en 55 Verdere uitleg van de doelen, staat in het draaiboek. Verslag van de dag: Vandaag ben ik begonnen met de eerste episode van het ontwerp. De brief van zwarte piet lag op tafel, meerdere kinderen begonnen er al over. Wat is dat

Visie :: Beeldendevormingc

 1. g PO 55: Kunstzinnige oriëntatie Uitwerking Primair onderwijs De leerling leert te kijken naar beeldende kunst, zowel binnen als buiten de school. Het leren begrijpen en waarderen van kunst is een belangrijk onder-deel hiervan. De leerling leert door het maken van een beeldend werk-stuk de toepassing van divers
 2. VO Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst De leerling leert, op grond van enige achtergrondkennis, te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen
 3. der traditioneel (fotografie en animatie), naar de voorstelling, toegepast, naar de waarne

Alles over kerndoelen en examenprogramma's - SL

 1. g. Kerndoelen: * Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren. Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen verschillende emoties herkennen 2. De leerlingen kunnen met verschillende materialen werke
 2. 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaring mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed
 3. g | Cultuurwinkel Breda is hét adres voor kunst- en cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen tussen culturele vragers en aanbieders in Breda voor o.a. kunst-, erfgoed- en mediaeducatie
 4. g en wereldoriëntatie betrokken
Leskist/workshop Kerststal bouwen | Cultuurwinkel Breda

Kerndoel 54 Muziek Luisteren • muziek, Kerndoel 55 Reflecteren platte beeldende vorming op een goede manier te kunnen geven. Je ziet dat de opdrachten minder als 'knustelwerkjes' worden gegeven maar juist als een ontdekking wat er te creëren valt. Het lijk Verantwoording beeldende vorming. Welke kerndoelen komen terug in de les? Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren Leerlijn Kunst: beeldende vorming (PO-vmbo) ( ) Voor meer informatie: De leerling leert, op grond van enige achtergrondkennis, te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen. 50. 54. 48: De leerling.

kerndoel 54 kerndoel 55 CKV/eindtermen CKV kunstvakken e leerling kent de mogelijkheden van een eigen loopbaan in de beeldende disciplines D Raamwerk doorlopende leerlijn beeldende vorming. ad de wolf: Onhelder. Author: brem Last modified by: brem Created Date: 1/30/2012 2:18:45 P het 'Raamleerwerkplan beeldend onderwijs' van Mocca: • Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden [ ] te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. • Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren Voor het vak BVO (beeldende vorming) was het de bedoeling dat je een lesvoorbereiding maakte aan de hand van de vakdidactische principes. Ik heb voor mijn voorbereiding gebruik gemaakt van het basisplan en van het formulier van, van Gelder. Deze zijn allebei hieronder te vinden. Mijn verantwoording staat hier ook onder Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Dit kerndoel komt maar gedeeltelijk aan bod in deze website. Het gaat vooral om het deel over de stijl van de kunstenaar, maar ook het beeldaspect kleur, betekenis van kleur en kleur en sfeer Deze webquest sluit aan bij het vakgebied wereldoriëntatie en beeldende vorming. De webquest is voor leerlingen van groep 4 t/m 8. De leerlingen leren over/ervaren: Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 54, 55, 56. Kijk op Tule voor de inhoud van deze kerndoelen. Sign in.

Onderwijsdoelen kunstzinnige oriëntatie - SL

De leerlingen leren beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, structuur van het materiaal en compositie toepassen in een werkstuk. 51. De leerlingen leren beeldende mogelijkheden van materialen onderzoeken en toepassen in hun eigen werk en leren daarbij de benodigde gereedschappen op een veilige manier gebruiken. 52 Doelen van beeldende vorming Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. - De kinderen maken beeldende werkstukken op basis van zintuigelijke waarnemingen en authentieke ervaringen Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukkken en om er mee te communiceren

Kerndoel 56 De website sluit goed aan bij kerndoel 56 van beeldende vorming. Een korte beschrijving van dit kerndoel is als volgt: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.. Als eerste verwerven de leerlingen enige kennis door de informatie die wordt aangeboden waardering voor muziek, beeldende vorming, dans en drama. De hiervoor beschreven overwegingen worden weerspiegeld in het volgende toetsplan. Tabel 1.1 Toetsplan Peil.Onderwijs Kunstzinnige Oriëntatie . Kerndoel Competentie Schriftelijke toetsing Praktische opdrachten met reflectievragen . 54 Uitdrukken en communiceren Hun algemene kennis over de muzieksoorten wordt dus vergroot. Dit sluit eveneens aan bij kerndoel 54, beschreven bij het vak beeldende vorming, en sluit aan bij het tussendoel waarin leerlingen kennis maken met muziek uit verschillende culturen die gekoppeld is aan een thema of onderwerp (SLO, 2017). Nederlandse taa Beeldende vorming - groep 3 en 4 - Slangenkuil. Maak een tekening van een kronkelige slang. Geef de slang minstens 10 verschillende texturen Beeldende vorming draagt tevens bij aan het ontwikkelen van de algemene beschouwelijke vaardigheden van kinderen; taalontwikkeling, culturele ontwikkeling. Kortom, het ervaren van de wereld om ons heen in al haar facetten. In de lessen is aangegeven op welke vakgebieden u de kinderen kunt bekwamen door beeldende vorming

Workshop Stopmotion animatie | Cultuurwinkel Breda is hét adres voor kunst- en cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen tussen culturele vragers en aanbieders in Breda voor o.a. kunst-, erfgoed- en mediaeducatie Vakgebied(en): Beeldende Vorming, Nederlands; Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: 6; Tijdsinvestering voor leerling(en): 3 uur (zelf te verdelen) Opbrengst: Affiche met logo en slogan; Leerpunten: Kerndoel 55; reflecteren, Kerndoel 54; affiche design en industriële vormgeving en de stijl van een kunstenaar Kerndoel 54: leerling leren beeldende vaardigheden en een nieuwe techniek. Kerndoel: 41 leerlingen leren over de bouw van planten en hun functies Kerndoel 39: leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu en hier naar de handelen door een leuk alternatief . Beeldende vorming Natuuronderwijs

Bijvoorbeeld kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van andere reflecteren. De kinderen kunnen op gemaakt werk van beeldende vorming reflecteren, maar ze kunnen ook bij het vak drama reflecteren op gespeelde en verzonnen toneelstukjes van anderen. En ook bij het vak muziek kunnen ze reflecteren op elkaar en zichzelf Geschiedenis/natuur & techniek/beeldende vorming/Nederlands. Individueel/groep. Individueel. Kerndoel(en) · Kerndoel 40: Omgaan met historische bronnen: De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. · Kerndoel 05: Omgaan met informatiebronnen 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel van de peilingen in 1996 (beeldende vorming) en 1997 (muziek). op kennis over muziek, drama, dans en beeldende kunst (kerndoel 56). Van de kennisopgaven in de schriftelijke toets hadden de leerlingen in groep

Kunst en cultuur, m.n. kerndoel 48,50 en 52 Nederlands, m.n. kerndoel 8,9,10 Kunstvakken en CKV bovenbouw vmbo Aansluiting op de domeinen: o Basisvaardigheden o Verdieping o Reflectie en kunstdossier Thema Centraal Schriftelijk Examen Beeldende Vorming 2 VMBO 2020 'De Tijd' CKV havo/vwo Kunst actief meemake Dit is het deel voor de leraar. Hier leg ik uit hoe ik heb aangesloten aan de beginsituatie, het kerndoel en het vakconcept. Het doel van deze site: De kinderen kijken gericht naar het werk van Paul Klee en op basis van opdrachten en leren door kritische vragen om de beelden te beschouwen. De relatie tussen de beginsituatie van de leerlingen en het gekozen en uitgewerkte niveau van beschouwen

Kerndoel 56 beschrijft een aantal dingen die ook terug te vinden zijn op deze website: Er wordt aandacht besteed aan het beroep van de kunstenaar. Bij de achtergrondinformatie over Andy Warhol staat dat Andy Warhol een kunstenaar is en dat dit zijn beroep is. De kinderen weten dat een kunstenaar zijn geld verdient met het maken van kunstwerken 1) Algemene Dansante Vorming (ADV): spelenderwijs leren van bewegen op muziek als voorbereiding op (klassieke) dans. Gevoel voor ritme, melodie en expressie wordt ontwikkeld. Groep 1-3. 2) Klassiek ballet: basisbewegingen van de klassieke ballettechniek; motorische training, muzikaliteit en expressie. Groep 4-8 VO Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. VO Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst De leerling leert, op grond van enige achtergrondkennis, te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken e Kerndoel: 54: uitdrukken en communiceren 55: reflecteren 56: cultureel erfgoed: Omschrijving: De leerlingen leren stap voor stap hoe zij een Manga figuur tekenen vanuit verschillende aanzichten. Daarbij wordt er gestart met het gezicht in het vooraanzicht, vrijwel het belangrijkste herkenningspunt van de Manga stijl

Met als uitgangspunt kerndoelen 54 en 55. Studiedag(en) met als onderwerpen: Leerkrachten die zich capabel voelen en gesteund weten om lessen beeldende vorming te ontwikkelen en te geven. (zoals dat in een beeldende les ook aan bod komt, zie kerndoel 55). Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 54 t/m 56) 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflectere

Beeldende vorming Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren Dit komt perfect tot uitdrukking in leerdoel 54 uit de TULE kerndoelen beeldende vorming 2008; Kerndoel 54: Beeldaspecten ruimte op een vlak; bij groep 7/8 worden dan als aandachtspunten genoemd: standpunt en horizon vervagen van kleur, contour en textuur . lichtva

onderwijs,beeldende vorming en meerBeeldende Vorming

Leerlijnen - SL

Beeldend Muziek Drama Dans Kerndoel 54: Kunstzinnige oriëntatie . 55: Kunstzinnige oriëntatie . 56: Kunstzinnige oriëntatie . Speciaal basisonderwijs Speciaal voortgezet onderwijs. Beeldende vorming Leerjaar 1 niveau GL/KL/BL Periode/datum Toets Leerstof Toets-code Toets-vorm Toetsduur Weging Herkansi ng Beoordeling Kerndoel Opmerkingen Toets 1 Hoofdstuk 1 bv1.1.1 S 45 min. 2 nee cijfer 1 Toets 2 Hoofdstuk 2 bv1.1.2 S 45 min. 2 nee cijfer Toets 3 Domeincijfers bv1.1.3 handelingsopdracht 1 nee cijfe 54 lessen Beeldende vorming middelbare school vmbo lwoo. Op zoek naar interactief lesmateriaal Beeldende vorming voor de middelbare school vmbo lwoo? Bekijk hier de online lesideeën Beeldende vorming van andere docenten. Zoek het verschil: Het Gele Huis (1) Juni 2017 - Les met 21 slides door Van Gogh Museum Hoe kan het kind materialen en beeldende aspecten verkennen? Ik vraag aan de kinderen hoe men silhouetten kan maken. En hoe kunnen wij dit met de klas maken? Werkwijze. Welke aanwijzingen over gebruik van materiaal en gereedschap, en welke vaardigheden? Achtergrond: Maak vierkanten met je liniaal en potlood

Most realistic torches | Mighty fortress vbs, Kingdom vbsAmerigo collage knutselen met groep 5 - Studio Jocelyn

Leerlijnen - Vakverdieping kunsteducatiebeeldende vorming

Bij beeldende vorming leren leerlingen met behulp van de beeldaspecten, materialen en technieken te zoeken naar vindingrijke, creatieve en passende oplossingen voor een beeldend probleem. Beschouwen kan hierbij gezien worden als een onderdeel van het vormgevingsproces eventueel beeldende elementen en kleur. o Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. o Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' valle

Les 3: Beeldende Vorming - birosbr

Beeldende vorming De leerlingen versieren een kerstboom of kerstbal. Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Ik kan een betekenisvol knutselwerkje maken De educatieve app bevat zes kant-en-klare lesbrieven. Bij de samenstelling is uitgegaan van kerndoel 54 van TULE en het bij het nieuwe leerplankader kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs (SLO). In de lessen worden - naast muziek - ook aspecten van beeldende vorming en wereldoriëntatie betrokken

Kunstzinnige Oriëntatie Beeldende Vorming Tekenen - Pdf

Cultuurwinkel Breda is hét adres voor kunst- en cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen tussen culturele vragers en aanbieders in Breda voor o.a. kunst-, erfgoed- en mediaeducatie Beeldende vorming Leerjaar 2 niveau GL/KL/BL Periode/datum Toets Leerstof Toets-code Toets-vorm Toetsduur Weging Herkan sing Beoordeling Kerndoel Opmerkingen Toets 1 bv2.1.1 s 1 ja cijfer 1 Toetsing dmv schriftelijke toetsen en handelingsopdr. Toets 2 bv2.1.2 1 Toets 3 bv2.1.3 1 Toets 4 bv2.1.4 1 Rapport 1 Gemiddelde van de 4 toetscijfers Toets. Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren. Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

4. lesvoorbereidingsformulier Beeldende Vorming - StudeerSne

Dit gedeelte van de website is voor de leerkracht van de klas. Het doel van deze website is: kinderen leren beschouwen aan de hand van gerichte vragen over het werk van Roy Lichtenstein.Op dit gedeelte van de website leest u; hoe er wordt aangesloten op de beginsituatie van een gemiddelde groep 5/6, met welk kerndoel er gewerkt wordt voor beeldende vorming en hoe het vakconcept en de. Wilt u seksuele voorlichting geven op school? U vindt hier (nieuw) lesmateriaal, filmpjes in de beeldbank en tips om hiermee aan de slag te gaan binnen het onderwijs. Voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en opleiders van de pabo en lerarenopleidingen Aanbieder 3d Academie Agnes Booijink Cultuureducatie Aha! voor schrijven vol verrassingen Annebeth Elfrink Annewil Jansen Betty Zieltjes Bibliotheek Enschede Bibliotheek Twenterand BIK-way Bureau Viceversa Chantal de wolde Concordia Film | Theater | Beeldende kunst Corine Aalvanger Cultuurgeluid Dance Inc. De Klinker De Lanterfant De Toonwerkplaats De Zwolse Muziekschool Debora ter Horst.

Beeldende vorming, rekenen, aardrijkskund

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel, en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen me uit te drukken en om er mee te communiceren. Cultuureducatie in de school begonnen met beeldende vorming en nu muziek De Breitner Academie (voorheen Academie voor Beeldende Vorming) is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en biedt de enige zelfstandige docentenopleiding in de beeldende vakken in Nederland. De vierjarige bacheloropleiding 'docent beeldende kunst en vormgeving' wordt in voltijd aangeboden 23-feb-2014 - Bekijk het bord beeldende vorming van Mark Ellerman op Pinterest. Bekijk meer ideeën over herfst knutselen, herfstwerkjes, herfst halloween Het uitdrukken van gevoelens, dat is de basis van kunst en daar sluit kerndoel 48 bij aan. Het kan dan om verschillende vormen gaan: beeldende kunst, dans, theater of muziek. Verbeelding en creativiteit worden als middel ingezet om te communiceren. De puberteit is een periode van gemengde gevoelens, waarbij kunst een welkome uitlaatklep kan bieden Voor de juf of meester U bevind zich hier op het leerkrachtgedeelte van deze website. U leest hier onder andere hoe wordt aangesloten op de beginsituatie van de kinderen, met welk kerndoel er gewerkt wordt voor beeldende vorming en hoe er cultuurbegrip en beeldvaardigheid ontwikkelt wordt bij uw leerlingen met behulp van de opdrachten

Cardboard Portraits by 12th Graders

Kerndoel 4 in de versie van 1998 is nieuw. Daarin is vastgelegd dat leerlingen hun eigen beeldende producten moeten kunnen vergelijken met het werk van anderen, waaronder hun medeleerlingen. Dit onderdeel is niet expliciet opgenomen in dit peilingsonderzoek, maar komt wel aan bod bij de analyse van de logboeken in hoofdstuk 3 Onderbouw Materiaal:- 2 keukenrollen- Gekleurd karton- Gekleurd papier Ter inleiding van deze les kun je een brief voorlezen van koning herfst.Voor het maken van het kasteel heb je twee keukenrollen nodig. Ook heb je twee vellen karton nodig om tussen de keukenrollen te plakken. De keukenrollen.. beeldende vorming 3.5 Leeswijzer doorlopende leerlijn beeldende vorming Beeldend onderwijs kerndoel 54. kerndoel 55. De leerling herkent beeldend werk afkomstig uit verschillende stijlen. - Beeldende vorming is de verzamelnaam van de vakken grafiek, ruimtelijk werk en schilderen. De nadruk ligt hier op het hanteren van de beeldtaal als expressie- en communicatiemiddel. Door het gebruik van verschillende materialen en technieken vergroot je je uitdrukkingsmogelijkheden • Kerndoel 56 - Receptief vermogen - De leerling kan beeldend werk van zichzelf, groepsgenoten of docent/kunstenaar waarnemen met zijn zintuigen; - De leerling associeert/toont zijn gevoelens bij eigen of andermans beeldend werk en kan daarover vertellen. - De leerling kan emoties en sferen op schilderijen en beelden herkennen en benoemen Beeldende Vorming Periode Kerndoel Toetsomschrijving Toetsvorm Weging Beoordeling Duur Herkansbaar 1 & 2 PORTRET figuurstukken BV/K3/ K4 BV/K5/ K6 Onderzoek technieken/materialen Opdracht: vrije vertaling portret PO 1 Cijfer nee 1 & 2 BV/K7/ K

 • Daghap Breda.
 • Zelfhulp boulimia.
 • 7 Zip.
 • Tafelschikking spel.
 • Vertelde tijd The Hunger Games.
 • Heldere sinus pleurae.
 • Nodejs cdn.
 • Chevrolet Captiva 2.4 ervaringen.
 • Cutimed Sorbact Siltec.
 • Machamp best moveset.
 • Stevens Supreme review.
 • Colton Haynes imdb.
 • Spannend lettertype.
 • Messi kledinglijn.
 • Spotify account verwijderen.
 • Zutphen bezienswaardigheden.
 • Herinneringssieraad hond.
 • G500 wiki.
 • Als je van de duivel spreekt zie je zijn staart.
 • Ziekmelden werk overspannen.
 • Antivries auto.
 • Geur in auto neutraliseren.
 • Restaurant Leest.
 • SBB inloggen.
 • Verdun game Wiki.
 • Clubs Lloret de Mar corona.
 • Vlaamse gewoontes.
 • 3D intro maker.
 • Freerun blokken kopen.
 • Kwitantienummer.
 • Top Gear Patagonia Special facebook.
 • Restaurant Aan de Gracht Sneek.
 • Lomachenko height.
 • Voordelen PIM systeem.
 • Internationaal transport vacatures.
 • Schaarste.
 • Lymfoom kat.
 • Appalachian Trail boek.
 • Woedeaanvallen peuter.
 • Fort Sint Katelijne Waver vissen.
 • Club Brugge kalender.