Home

Poikilotherm

Poikilotherm. Koudbloedig; met een niet-constante lichaamstemperatuur, schommelend met de omgevingstemperatuur, b.v. vissen, amfibieën en reptielen (i.t.t. homeotherm). Bij uitvoerig onderzoek van de thermoregulatie in januari 1983 bleek dat patiënte poikilotherm was en bij een omgevingstemperatuur van 40°C niet in staat was te transpireren. Patiënte D was 16 jaar toen zij in juli 1974 opgenomen werd wegens een ernstige contusio cerebri na een bromfietsongeval Dames en heren, De mens is, in tegenstelling tot vele diersoorten, homeotherm. Dit wil zeggen dat hij binnen een wijde spreiding van omgevingstemperaturen in staat is zijn lichaamstemperatuur op een relatief stabiel niveau te handhaven. Wanneer de lichaamstemperatuur te hoog dreigt te worden, zorgen regelmechanismen (perifere vasodilatatie, verhoogde zweetproduktie) er voo

ectotherm Gallery

Poikilotherm - 4 definities - Encycl

 1. Poikilotherm definition is - an organism (such as a frog) with a variable body temperature that tends to fluctuate with and is similar to or slightly higher than the temperature of its environment : a cold-blooded organism
 2. poikilotherm - an animal whose body temperature varies with the temperature of its surroundings; any animal except birds and mammals ectotherm animal , animate being , beast , creature , fauna , brute - a living organism characterized by voluntary movemen
 3. poikilotherm (exotherm) Organism that regulates its body temperature by behavioural means, e.g. by basking or burrowing. Such animals are often termed 'coldblooded', although when active their body temperature is little different from that of homoiothermic ('warm-blooded') animals
 4. poikilotherm (Grieks: poikilos = wisselend, thermós = warm) betekent dat het organisme een wisselende lichaamstemperatuur heeft (ze wisselt met die van de omgeving). Deze vorm sluit het beste aan bij de klassieke beschouwing van koudbloedigheid
 5. poikilotherm. [<Gr. poikilos, bont, gevarieerd], v., (dierfysiologie) koudbloedig. (e) Met poikilotherm duidt men aan dat de inwendige lichaamstemperatuur steeds dezelfde is als die van de omgeving, dit in tegenstelling tot →homoiotherm
 6. Online vertaalwoordenboek. NL:poikilotherm. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 7. [<Gr. poikilos, bont, gevarieerd], v., (dierfysiologie) koudbloedig. (e) Met poikilotherm duidt men aan dat de inwendige lichaamstemperatuur steeds dezelfde is als die van de omgeving, dit in tegenstelling tot →homoiotherm. De betiteling 'koudbloedig' is dus niet steeds toepasselijk; bij bepaalde hagedissen kan de lichaamstemperatuur bij het zonnen tot boven 40 °C oplopen, eer de dieren.

poikilotherm. An animal, such as reptiles, fishes, and invertebrates, whose body temperature varies with and is usually higher than the temperature of the environment; a cold-blooded animal. The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased poikilotherm - an animal whose body temperature varies with the temperature of its surroundings; any animal except birds and mammals. ectotherm. animal, animate being, beast, creature, fauna, brute - a living organism characterized by voluntary movement Poikilotherm: Russell, Jesse, Cohn, Ronald: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Er zijn echter vele uitzonderingen of combinaties, zelfs combinaties tussen de twee uiterste vormen van warm- en koudbloedigheid; respectievelijk homoiotherm en poikilotherm. Deze organismen hebben gedurende bepaalde tijd de omgevingstemperatuur, maar als ze actief zijn hebben ze een stabiele hogere lichaamstemperatuur die ze zelf genereren poikilotherm has 21 repositories available. Follow their code on GitHub

Poikilotherm . a cold-blooded animal, that is, an animal with a variable body temperature that changes as a function of the temperature of the environment. Poikilotherms include all invertebrates; the only poikilothermic vertebrates are fishes, amphibians, and reptiles What is the definition of poikilotherm? What is the meaning of poikilotherm? How do you use poikilotherm in a sentence? What are synonyms for poikilotherm poikilotherm, ectotherm or heterotherm any animal whose body temperature follows that of the surrounding environment. Poikilotherms are described as cold-blooded, but the body temperature may be quite high. Aquatic poikilotherms follow the environmental temperatures closely, but terrestrial forms may warm up from the sun's irradiation or cool through evaporation to an extent varying with the. Online vertaalwoordenboek. ES:poikilotherm dier. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Poikilothermie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund

 1. poikilothermic definition: 1. Animals that are poikilothermic have body temperatures that changes with the temperature around. Learn more
 2. Poikilotherm definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Look it up now
 3. Ectothermy (noun). The condition of being ectothermic or cold-blooded; the maintenance of body temperature using external hea
 4. n; see homoiothermal. Online Dictionary of Invertebrate Zoology. A.R. Maggenti and S.L. Gardne. 2005
 5. Poikilotherm definition: an organism with poikilothermic qualities | Meaning, pronunciation, translations and example

Rijmwoordenboek POIKILOTHERM 48 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op POIKILOTHERM. Wat rijmt er op POIKILOTHERM Poikilotherm: Surhone, Lambert M.: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Synonyms for poikilotherm in Free Thesaurus. Antonyms for poikilotherm. 1 synonym for poikilotherm: ectotherm. What are synonyms for poikilotherm A poikilotherm is an organism whose internal temperature varies considerably. It is the opposite of a homeotherm, an organism which maintains thermal homeostasis. Usually the variation is a consequence of variation in the ambient environmental temperature. Many terrestrial ectotherms are poikilothermic

poikilotherm Vertaald van Engels naar Frans inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde A poikilotherm is an organism whose internal temperatur varies considerably. It is the opposite o a homeotherm, an organism which maintains thermal homeostasis.Uisually the variation is a consequence o variation in the ambient environmental temperatur.Mony terrestrial ectotherms are poikilothermic. However some ectotherms remain in temperatur-constant environments tae the pynt that they are.

 1. poikilotherm: [ poi´kĭ-lo-therm″ ] 1. an animal that exhibits poikilothermy; a cold-blooded animal. 2. ectotherm
 2. Poikilotherm-dieren moeten over een groter temperatuurbereik kunnen functioneren dan homeothermen. De snelheid van de meeste chemische reacties varieert met de temperatuur, en om poikilothermen te laten functioneren, kunnen er vier tot tien enzymsystemen zijn die bij verschillende temperaturen werken voor een belangrijke chemische reactie. Als gevolg hiervan hebben poikilothermen vaak grotere.
 3. So the first thing that a poikilotherm must do is to correct the increased average membrane lipid order (or to put it in common, but incorrect jargon, the reduced membrane fluidity). When the growth temperature of poikilotherms is lowered, a number of changes in their membrane lipids have been observed ( Table 1 ) which are commensurate with attempt to maintain lipid order at.
 4. poikilotherm (comparative more poikilotherm, superlative most poikilotherm) cold-blooded; Synonyms . poikilothermic; Antonyms . homoiotherm / homeotherm / homeothermic; Translations . Ecology: animals with unconstant body temperature
 5. Betekenis poikilotherm dier. Er is al veel gezocht naar de betekenis van poikilotherm dier en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website

Heterothermy or heterothermia (from Greek ἕτερος heteros other and θέρμη thermē heat) is a physiological term for animals that vary between self-regulating their body temperature, and allowing the surrounding environment to affect it. In other words, they exhibit characteristics of both poikilothermy and homeotherm Poikilotherm. A poikilotherm is an animal whose internal temperature varies considerably. It is the opposite of a homeotherm, an animal which maintains thermal homeostasis. While the term in principle can apply to all organisms, it is usually only applied to animals, and mostly to vertebrates

progestageen []. Zie Wikipedia. progesteron []. Zie Wikipedia. prokaryoot []. Een prokaryote cel is een cel zonder kern.Het DNA bevindt zich niet in een door een membraan afgescheiden compartiment (de cel kern) binnen de cel, maar zwerft los door de cel.Ook ontbreken gewoonlijk andere organellen. Zie Wikipedia. prolactine []. Zie Wikipedi A poikilotherm is an organism whose internal temperature varies considerably.It is the opposite of a homeotherm, an organism which maintains thermal homeostasis.Usually the variation is a.

Pelagisch Schelpterm.Weekdieren, In feite de gehele waterkolom, van het zeeoppervlak tot aan de bodem. Wereldwijd 1.370.000.000 kubieke kilometer water, tot diepten van ruim 10.000 m Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Poikilothermia, the inability to maintain a constant core temperature independent of ambient temperature, markedly influences both the mental and physical function of affected patients; furthermore, prolonged hypothermia can induce numerous complications. To establish the pathophysiology of thermore • Poikilotherm An animal whose temperature varies with the temperature of the surrounding environment More crossword answers. We found one answer for the crossword clue Poikilotherm. A further 4 clues may be related. Are you looking for more answers, or do you have a question for other crossword enthusiasts Biology Organisms & Population part 14 (Homeotherms, Poikilotherms, Ectotherms, Endotherms) class 12 XI

Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. English [] Noun []. poikilothermia (uncountable) The inability to regulate one's body temperatureRelated terms []. poikilotherm The correct scientific word for cold-blooded is poikilotherm , poikilothermic . References Further reading. Schmidt-Nielsen, Knut 1972. How animals work. Cambridge University Press. ISBN -521-09692-8. Basic information on heat balance and heat exchange in animals. This page was.

poikilotherm — Organism whose body temperature varies with environment, opposite of homeotherm. Though poikilothermic animals are often referred to as cold blooded this is not necessarily true Dictionary of molecular biology. poikilotherm — poi·kil·o·therm (poi kĭlʹə thûrm ) n Synonyms for poikilothermia in Free Thesaurus. Antonyms for poikilothermia. 1 synonym for poikilotherm: ectotherm. What are synonyms for poikilothermia

Endotherme — Wikipédia

poikilotherm: 1 n an animal whose body temperature varies with the temperature of its surroundings; any animal except birds and mammals Synonyms: ectotherm Type of: animal , animate being , beast , brute , creature , fauna a living organism characterized by voluntary movemen Search from Poikilotherm stock photos, pictures and royalty-free images from iStock. Find high-quality stock photos that you won't find anywhere else

Uitspraakgids: Leer hoe je poikilotherm uitspreekt in het Engels met een moedertaaluitspraak. poikilotherm Engelse vertaling What does poikilotherm mean? An organism, such as a fish or reptile, having a body temperature that varies with the t..

Poikilotherm Definition of Poikilotherm by Merriam-Webste

poikilotherm: übersetzung. po|i|ki|lo|thẹrm 〈Adj.; Biol. 〈Adj.; Biol Poikilotherm. 1 Copper View all badges. cancel. Turn on suggestions. Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type. Showing results for.

Poikilotherm - definition of poikilotherm by The Free

 1. For example a poikilotherm of the same body weight as a homeotherm needs half to one tenth of the energy (Campbell et al. 2002) For an important chemical reaction somewhere in the tagmata, a poikilotherm may have anywhere up to 10 specific enzyme systems that produce the same molecule but operate under different temperatures allowing for continuous production (Cavalier-Smith 2002)
 2. Poikilotherm png images Snake Poikilotherm, snake, animals, scaled Reptile, cartoon png Snake Vipers Reptile Poikilotherm, Green snake crawling, animals, text, logo pn
 3. A poikilotherm (/ ˈ p ɔɪ k ə l ə ˌ θ ɜːr m, p ɔɪ ˈ k ɪ l ə ˌ θ ɜːr m /) is an animal whose internal temperature varies considerably. It is the opposite of a homeotherm, an animal which maintains thermal homeostasis
 4. Poikilotherm and Ancient Greek · See more » Animal. Animals are multicellular eukaryotic organisms that form the biological kingdom Animalia. New!!: Poikilotherm and Animal · See more » Barbiturate. A barbiturate is a drug that acts as a central nervous system depressant, and can therefore produce a wide spectrum of effects, from mild.
 5. Poikilotherm: | | | |Thermoregulation| in animals | | | | World Heritage Encyclopedia, the aggregation of the largest online encyclopedias available, and the most.
 6. ERROR: 102: Database offline.. Zie de help voor meer informatie.. ERROR: 102: Database offline.. Zie de help voor meer informatie.help voor meer informatie
Scalare fish 4 stock photo

Poikilotherm Encyclopedia

Koudbloedig - Wikipedi

De betekenis van poikilotherm dier vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van poikilotherm dier gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken poikilotherm poikilotherm An animal whose temperature varies with the temperature of the surrounding environment; such as, an invertebrate, fish, or amphibious animal. To a degree, behavioral responses help to maintain stability of body temperature and to counter the loss of body heat. Also called: allotherm, ectotherm, and heterother Introduction. Temperature profoundly affects growth and its underlying processes (von Bertalanffy 1960; Cossins & Bowler 1987; Hochachka & Somero 1984; Gillooly et al. 2001).For poikilotherms, rising temperature leads to increasing rates of biochemical processes, physiological processes (e.g. heart rate) and life‐history characteristics such as development time and foraging rate It has often been supposed that during such short term fluctuations, the metabolism of the poikilotherm must also fluctuate because acclimation is essentially a long term physiological adjustment Abstract. The achievement of thermodynamic freedom (Burton and Edholm, 1955) by homeothermic (constant-temperature or warm-blooded) animals, who can maintain a practically constant internal temperature regardless of changes in external tem­perature, is undoubtedly the most significant advance in regard to the manifold relations between temperature and living beings

Wat is de betekenis van poikilotherm - Ensi

Advantages and disadvantages. While endothermic animals generate heat from the energy contained in food, ectotherms do not have to feed each day and may even be able to be months without feeding. This provides them with an advantage, which is counteracted by the fact that they can not inhabit environments with extreme temperatures , because they are highly dependent on environmental changes. Homeotherm is an antonym of poikilotherm. As nouns the difference between homeotherm and poikilotherm is that homeotherm is a creature that maintains a stable internal body temperature regardless of external influence while poikilotherm is a cold-blooded animal. As an adjective poikilotherm is cold-blooded Dieren. De normale lichaamstemperatuur varieert tussen diersoorten. Bijna alle diersoorten (ongewervelden, vissen en amfibieën) hebben nagenoeg dezelfde lichaamstemperatuur als hun omgeving.Zij zijn poikilotherm evenals de reptielen, die echter wel hun lichaamstemperatuur kunnen beïnvloeden door warme of koele plekken op te zoeken.De meeste zoogdieren en vogels zijn homoiotherm: hun.

Ectotherm Definition. An ectotherm is an organism which derives the heat it requires from the environment. This is in contrast to an endotherm, which creates the heat it needs from internal chemical reactions.A common misconception is that an ectotherm is cold-blooded. An ectotherm can regulate its temperature behaviorally, by moving into warmer areas or positioning themselves to reduce. Your Sun Poikilotherm stock images are ready. Download all free or royalty-free photos and vectors. Use them in commercial designs under lifetime, perpetual.

Electron Transport

poikilotherm - Vertaling Engels-Nederland

Purification and characterization of trypsin from the poikilotherm Gadus morhua Bjarni ASGEIRSSON I, Jay W. FOX' and Jon B. BJARNASON ' Science Institute, University of Iceland, Reykjavik Department of Microbiology, University of Virginia Medical School, Charlottesville (Received August 3/November 7, 1988) - EJB 88 099 368 Posts - See Instagram photos and videos from 'poikilotherm' hashta poikilotherm, n.an organism that regulates its body temperature by behavioural means, such as basking or burrowing; a cold-blooded organism (cf. HOMOEOTHERM) Hyperlipidemia is an abnormal elevation of lipid level in blood, which affects more than 100 million people in US. Zebrafish has recently emerged as a model to study pathophysiology associated with hyperlipidemia. As a poikilotherm, the innate response toward a high fat diet regimen in zebrafish is A poikilotherm is an organism whose internal temperature varies considerably. It is the opposite of a homeotherm, an organism which maintains thermal homeostasis. Usually the variation is a consequence of variation in the ambient environmental temperature

poikilotherm - de betekenis volgens Oosthoek Encyclopedi

Poikilotherm Article about Poikilotherm by The Free

Definition of poikilotherm in the Definitions.net dictionary. Meaning of poikilotherm. What does poikilotherm mean? Information and translations of poikilotherm in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Climate change effects on poikilotherm tritrophic interactions Andrew Paul Gutierrez & Luigi Ponti & Thibaud d'Oultremont & C. K. Ellis Received: 2 August 2006 /Accepted: 5 October 2007 / Published online: 22 December 2007 # Springer Science + Business Media B.V. 2007 Abstract Species of plants and animals have characteristic climatic. Entries with poikilotherm poikilothermia: poikilothermia (English) Noun poikilothermia (uncountable) (medicine) The inability to regulate one's body temperature.Related words & phrases poikilotherm. poikilotherms: poikilotherms (English) Noun poikilotherms Plural of poikilotherm. poikilothermic: Synonyms cold-blooded poikilothermal poikilothermous Antonyms homeothermic Related words. Poikilotherm's internal temperature usually varies with the ambient environmental temperature, and many terrestrial ectotherms are poikilothermic. Poikilothermic animals include many species of fish, amphibians, and reptiles, as well as birds and mammals that lower their metabolism and body temperature as part of hibernation or torpor

Vekselvarm (poikiloterm), tidlegare kalla kaldblodig er ei skildring innan biologien som vert brukt på dyr og planter med ein kroppstemperatur som varierer med omgjevnadene. Alle nolevande dyr unnateke pattedyr og fuglar er vekselvarme. Det motsette av vekselvarm er varmblodig (homoterm), som viser til organismar som har ein konstant kroppstemperatur.. Homeotherm: A homeotherm is a warm-blooded animal (such as homo sapiens). Another term for us warm-blooded creatures is endotherm. Those of us who are homeotherms or endotherms are as opposed to a poikilotherm (an organism such as a frog that is cold-blooded) and a stenotherm (a creature that can only survive only within a very narrow temperature range) How to say poikilotherm in English? Pronunciation of poikilotherm with 2 audio pronunciations, 11 synonyms, 1 translation and more for poikilotherm We've got 0 rhyming words for poikilotherm » What rhymes with poikilotherm? This page is about the various possible words that rhymes or sounds like poikilotherm.Use it for writing poetry, composing lyrics for your song or coming up with rap verses

poikilotherm - TheFreeDictionary

Poikilotherm: Russell, Jesse, Cohn, Ronald: Amazon

Homeothermic organisms (birds and mammals) have evolved autonomic and behavioral thermoeffectors to maintain a relatively constant core temperature over a wide range of environmental temperatures. Poikilotherms, including reptiles, amphibians, fish, and insects have internal temperatures that generally vary with environmental temperature but many species are capable of achieving a homeothermic. Key: S: = Show Synset (semantic) relations, W: = Show Word (lexical) relations. Display options for sense: (gloss) an example sentenc poikilotherm | definition: an animal whose body temperature varies with the temperature of its surroundings; any animal except birds and mammals | synonyms: ectotherm. 1. 1. Alkaline phosphatases, determined in biological material from different species in vitro, show specific differences in thermostability (after exposure to 56°C), while having a uniform temperature optimum of 37°C.. 2. 2. Attempting the valid determination of an enzyme activity in vitro usually assumes an approach derived from inorganic catalysis; rather, it should be considered along. In the poikilotherm group, the body temperature varies over time with environmental temperature. In the homeotherms, the environmental temperature is stable which means that the body temperature is also stable. In fish, most species are poikiolothermic.

Kleptothermy - WikipediaFree Pictures Of Cold Blooded Animals, Download Free Clip

Warmbloedig - Wikipedi

Rijmwoordenboek SCHERM 81 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op SCHERM. Wat rijmt er op SCHERM Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP Thermoregulation in animals Ectotherm Endotherm Mesotherm Poikilotherm Homeothermy Heterothermy Stenotherm E..

poikilotherm {adj} (wechselwarm) poiquilotermo (ectotermo) wechselwarm {adj} (auch poikilotherm) ectotermo (también poiquilotermo) Translations provided by www.myjmk.com. Also available as App: Android - iOS - Ma Poikilotherm Posted by abby on June 5, 2015 While some ectothermic stenotherms thermoregulate their body temperature by inhabiting constant temperature environments, internal temperature of poikilotherms can widely vary

Definition &gt; Moisture regime - Water regimeBig Argentinian Teju 3 stock imageBlue Girdled Angelfish 2 stock image
 • Donkere oksels baking soda.
 • Stroomstoring Oostzaan.
 • Picnic folder.
 • Morfine dosering.
 • Austin & Ally.
 • Strobisme.
 • Beste Android tablet.
 • Lace wigs.
 • Boerencamping Lattrop.
 • Dartbord surround unicorn.
 • Kain.
 • Meervoud matinee.
 • Google Analytics certificate.
 • Gevelstenen kleuren.
 • Orpington haan.
 • Twijfelaar boxspring met opbergruimte.
 • Vintage merkkleding dames.
 • Cheesecake factory cakes.
 • Hardenberg 30 november.
 • Megadimension neptunia steam.
 • Lieveheersbeestjes kweken.
 • Terminator Genisys cda.
 • Queen Latifah Rap.
 • Maene pianostoel.
 • Noedels met kip teriyaki.
 • Mama Restaurant Amsterdam.
 • Nieuwe keukendeurtjes Limburg.
 • Hoeveel bedankjes bruiloft.
 • Catrecar.
 • De Leine menukaart.
 • Schott Zwiesel waterglazen.
 • Genderteam Zuid Nederland.
 • Parende dieren in het wild.
 • Keston barkruk.
 • Nadja Hüpscher Instagram.
 • Handvat mes bevestigen.
 • Kies bonkt.
 • Sportmaatje gezocht Forum.
 • Spreekbeurt papegaai.
 • Adidas Solar Glide.
 • Luchtsmeedhamer te koop.